lørdag, 20. juli 2019
- Annonse -

Legg ned asylmottaka!

DEBATT: Me er faktisk nøydd å ta denne debatten, før heile velferdssystemet til Noreg går ad undas. Av: Emil Tranøy Aasheim, Formann i Sunnhordland FpUKvifor er det eigentleg sånn...

Nok ei utsetjing?

DEBATT: Det er svært problematisk at ein gong på gong må nær revidera heile dei økonomiske føresetnadane for å få realisert ny ungdomsskule. Eg er bekymra for stadig...

Til minne om Aman Ullah Khan

Aman reiste fra Stord med knust hjerte og lite framtidshåp. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at Amans skjebne hadde vært annerledes dersom han hadde...

Me har ambisjonar for grøn skipsfart

DEBATT: - Uavhengig av at me beheld levestandarden vår klarar denne regjeringa å få ei reduksjon i klimagassutslepp i Norge. Av: Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H)Denne regjeringa har ambisjonar –...

«Det er nærmest klin umulig for kvinner å få fulle stillinger»

DEBATT: Med de utfordringene som er i norsk helsevesen med manko på kompetent arbeidskraft må prioriteringene endres nå. Ikke om fem eller ti år. Av: Karin Bell Trædal, Stord Hovedtillitsvalgt...

Julehelsing frå Liv Kari: – Eg kjenner meg umåteleg privilegert som får lov til...

LESARBREV: Liv Kari Eskeland skriv om året på Stortinget, klimautfordringane, næringslivet i Sunnhordland - og jula. Av: Liv Kari Eskeland,  Stortingsrepresentant (H)No er det lenge sidan dei første nissane dukka opp i utstillingane eg...

Takk til Fitjar-politikarane!

LESARBREV: Dåfjord Næringsforum rettar ein varm takk til Fitjar-politikarane etter at det blei klart i ettermiddag at grendaskulane i Øvrebygda og Selevik ikkje blir nedlagde. Av: Jan Oddvard Mongstad, Dåfjord...

I år vil eg strekke meg for å gjere jula litt meir klimavenleg

DEBATT: Min framtid er avhengig av å ta klima på alvor. Denne jula krev eg at politikarane tek ansvar Av: Lene Kvinnesland,  frivillig i KFUK/KFUM StordMedan fyste snøen fell i...

Hjertesukk fra Dåfjorden

DEBATT: Jeg ber dere snu et par steiner til og ikke rasèr Selevik Skule ved å halvere den! Av: Reidun Sørensen, DåfjordenFor å være ærlig så hadde jeg...

– Koalisjona scorar politisk sjølvmål i budsjettdebatten

DEBATT: At den rådande koalisjona meinar og trur det er umogleg å effektivisere 1 prosent(!), gjer sjølvsagd sitt til at situasjona er som den er. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar,...

Fleirtalspartia på Stord har vedteke eit realistisk og ansvarleg budsjett

DEBATT: Å gjera som Frp og Framnes gjer, å gå mot alle forslag til innsparingstiltak som rådmannen føreslår er ikkje ein ansvarleg måte å styre ein kommune på. Av: Gaute Epland...

Hender det at Frp-arar syklar?

DEBATT: Eg oppfordrar formannen i FpU i Sunnhordland om å lesa dei to siste innlegga han har hatt i Stord24 grundig. Av: Magne Misje, Stord“Er det rett at bilistar...

– Som ordførar var eg med å leggja ned Osternes skule. Øvrebygda skule er...

DEBATT: All fornuft tilseier at det er lite gjennomtenkt å leggja ned Øvrebygda skule.  Av: Kjell Nesbø, tidlagare ordførar i Fitjar for ApSom ordførar i Fitjar i perioden 1988-1991 var...

– Lyngstadås viser mangel på forståing for den demokratiske prosessen

DEBATT: Arild Tony Lyngstadås kan bli så provosert han berre vil av politiske diskusjonar, men me treng å drøfta budsjettet. Av: Geir Angeltveit, Stord VenstreUtan å gje noko...

«SV viser igjen at dei sparkar nedover på dei som allereie slit økonomisk»

DEBATT: Kjellbjørg Lunde frå SV opptrer svært arrogant og naivt når ho meinar at alle har moglegheit til å la bilen stå, og betale oppimot 40...

– Vi køyrer alt for mykje privatbil, og bussene går tilnærma tomme rundt på...

DEBATT: Den einast realistiske måten å sikre trygge og framtidsretta måtar for ungane våre er å vedta Stordpakken, skriv Kjellbjørg Lunde. Av: Kjellbjørg Lunde, kommunestyrerepresentant, SVDen einast realistiske måten å...

Nytt lokalt samarbeid mellom Salt Ship Design og Fitjar Mekaniske

Karmøy-reiarlaget Cetus AS kontraherer ein ny fiskebåt frå Fitjar Mekaniske. Det blir meir lokalt samarbeid når Fitjar Mekaniske Verksted AS og Salt Ship Design AS igjen samarbeider om...

– Jeg blir provosert av sytingen og klagingen til Frp, Høyre og Venstre

DEBATT: Stord Frp, Stord Høyre og Stord Venstre burde heller ha rettet skytset mot sin egen regjering, og ikke mot koalisjonen, skriver Arild Tony Lyngstadås. Av: Arild Tony LyngstadåsJeg må...

Ropar varsko om Stord-budsjettet: – Dette er berre starten på unødvendig auke i skattetrykket

DEBATT: "Koalisjonen ynskjer og evnar ikkje å minke driftskostnadane med effektiviseringstiltak. Det beklagar me på det sterkaste!" skriv Sigbjørn Framnes. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrPEtter å ha blitt...

– Biblioteket har ein liten, men effektiv og rutinert stab

LESARINNLEGG: - Vårt bibliotek har ein liten, men effektiv og rutinert stab. Vi gjer vårt beste for å drive biblioteket med dei ressursar vi har, skriv biblioteksjefen...
- Annonse -

Følg oss

6,168TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg