fredag, 28. februar 2020
- Annonse -

Lærarar uroa over kutt: – Langeland skule vil bli hardast ramma

0
LESARBREV: Klubben på Langeland skule stiller seg sterkt kritisk forslaget om å kutte i elevressursen.Av: Sigrun Marthinussen Bruborg,Klubbstyremeldem, Langeland skule

Reagerer på mangande solidaritet med den afghanske familien: – Kvar er kvinnesakskvinnene?

0
LESARINNLEGG: Geir Martin Økland nyttar den internasjonale kvinnedagen til å setje søkjeljos på den afghanske familien som var i kyrkjeasyl på Fitjar. Av: Geir Martin ØklandI 1590 vart...

Grisesjokket

0
Debatt: Store mengder kjøtt billig kjøtt er negativt for dyrevelferden, bonden, helsa og miljøet, og bør bli et skjellsord. Av: Helle Haukvik, Veterinær og rådgiver i DyrevernalliansenI dokumentaren «Griseindustriens...

– Sjokkerende å sjå kuttforslaga til rådmannen

0
DEBATT: Det er rett og slett respektlaust over for dei som stillar svakast i samfunnet, at kommunen ikkje har kontroll over økonomien og lar dette gå utover...

– Vi køyrer alt for mykje privatbil, og bussene går tilnærma tomme rundt på...

0
DEBATT: Den einast realistiske måten å sikre trygge og framtidsretta måtar for ungane våre er å vedta Stordpakken, skriv Kjellbjørg Lunde. Av: Kjellbjørg Lunde, kommunestyrerepresentant, SVDen einast realistiske måten å...

Smartare bruk av straumnettet

0
Elektrifiseringa av Noreg vil gje folk lågare energikostnader. For å få til dette, treng me ein ny prismodell for nettleige.Av:...

Hender det at Frp-arar syklar?

0
DEBATT: Eg oppfordrar formannen i FpU i Sunnhordland om å lesa dei to siste innlegga han har hatt i Stord24 grundig. Av: Magne Misje, Stord“Er det rett at bilistar...

– Å ikkje prioritere sentrumsskulane kan koste oss dyrt

0
DEBATT: Kva er det som er annleis med Stord? Har ikkje vi dei same utfordringane som andre kommunar med ein bykjerne av ein viss storleik har?

La oss få behalde grendeskulane i Fitjar!

0
DEBATT: Det er faktisk slik at eg tenkjer tanken på å flytte her i frå dersom skulen vert vekke, og det er ikkje sjølvsagt at Fitjar vert...

«Hvorfor skal jeg skjule at jeg har demens?»

0
Kari Gjertsen Aaser frå Stord ønskjer å vere open om at ho fekk diagnosen demens i ung alder. Her deler ho historia si.  Denne teksten vart først publisert i...

– Det er feil å dømme basert på falskt grunnlag

0
DEBATT: - Muslimar trur at alle som utfører onde handlingar og tek liv, ikkje er ein ekte muslim, og at terroristar ikkje er ekte muslimar, skriv imamen på Stord. Av: Eyed Amer...

– Meir plast i alle munnar

0
Debatt: Eit av dei mest skuffande vedtaka kommunestyret tok i fjor var å byggja kunstgrasbane på Prestagardsskogen. Av: John Tonnessen, Ordførarkandidat, Stord MDG Den tredje lærdommen frå MDG si tid...

Ordet «rasisme» er oppbrukt og har mista meininga si

0
DEBATT: Å stille seg kritisk til innvandring og framande kulturar er ikkje rasisme, det er ytringsfridom, skriv leiaren i Sunnhordland FpU. Av: Emil Tranøy Aasheim Formann, Sunnhordland FpUViser til Salman...

Intoleransen fra læreren viser hvor viktig det er å markere Storapride

0
DEBATT: Retten vi i Norge har til å elske den man vil, er en rett vi ikke må ta for gitt. Derfor er det viktig at man verner...

– Me er uroa for tryggleiken ved Langeland skule

0
DEBATT: Klubben ved Langeland skule er uroa over at elevtalet på Langeland skule kan bli auka endå meir ved oppføring av brakkeriggar. Av: Anne Margethe Birkeland, på vegner av...

– Ikkje gi opp kampen om Selevik skule!

0
DEBATT: Set mismot, kjensle av resignasjon og skuffelse til side litt til og kjemp med dei midla som står att! Av: Rune Helland, innbyggjar i DåfjordenBygda mot...

Om Stord, sentralisering og framtida

0
DEBATT: - At Stord taper i tevlinga om offentlege tenestetilbod er ein like logisk konsekvens av rådande norsk regjeringspolitikk, som nedlegginga av Borggata som handelsstad er ein...

Tenkte me det ikkje…

0
DEBATT: Stord-Fitjar turlag kan i alle fall ikkje sitja stille og sjå på at endå meir av fjellnaturen på øya vår blir industrialisert.   Av: Birger Taranger, leiar i Utval...

– Kuttforslaga til rådmannen vil redusera livskvaliteten til utviklingshemma betydeleg

0
DEBATT: Kommunen bryt FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsettfunksjonsevne dersom kutta til rådmannen blir realiserte, skriv leiaren i NFU Stord/Fitjar. Av: Evy Skogedal leiar, Norsk Forbund for Utviklingshemma...

Harry Herstad ville skape «Frivilligheitens Hus» i sentrum

0
KOMMENTAR: Tidlegare ordførar Harry Herstad hadde ein visjon om å gjere Sparebanken Vest-bygget om til ein kulturell samlingsstad i Leirvik sentrum. No burde nokon ta ballen vidare. Av: Jonas Sætre, redaktør...

Følg oss

6,544TilhengjararLik
1,184FølgararFølg
226FølgararFølg