mandag, 10. mai 2021
- Annonse -

– Me vaksne må bli meir vakne

0
Blir ikkje mobbinga tatt tak i, så må du gjerne ta kontakt med meg så kan eg ta det videre, skriv Stord-politikar.

– Synd og skam at Fitjar kommune ikke takker de ansatte i helse- og...

0
Nyleg avgått kommuneoverlege i Fitjar meiner kommunen ikkje har gjort nok for å takka dei som har stått tettast på koronakrisa.

– Kommunen har ikkje råd til seie nei til opsjonane

0
For lag- og organisasjonslivet i Sagvåg er ikkje Nysæter berre eit skuleprosjekt, men og det viktigaste tiltaket for skape møteplassen som er etterspurt i...

– Vasskrafta er mest skattlagt av alle bransjar

0
Vasskrafta er evigvarande, men det skal vel ikkje bety at vi må venta til evig tid på rammevilkår som denne bransjen fortener og treng?

Vindkraft gir store industrielle moglegheiter for Sunnhordland

0
Tar me kloke val - både lokalpolitisk og i næringslivet, kan Sunnhordland kanskje ta posisjonen som havvind-regionen i Norge. Av: Liv...

– Eg trur folk på Stord er veldig nøgde med nasjonalforsamlinga

0
Magne Rommetveit rosar stortingsfleirtalet, som sikrar framtidige prosjekt for indistrustrien på Stord. Av: Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for Ap(innlegget vart først halde...

– Trekk løyvinga til kompensasjon for leiarar

0
– Det einaste rette er å trekkja denne løyvinga tilbake eller løyva lønnskompensasjon til alle arbeidstakarane i kommunen, skriv Morten Thunestvedt i eit lesarinnlegg.

Difor vil ikkje Fitjar-ordføraren heise regnbogeflagget ved rådhuset

0
Lesarbrev: I førre veke skreiv me om rådmann Olaug Haugen som rår formannskapet til å ikkje flagga med regnbogeflagget til Storapride. I dag kjem...

Vil at Fitjar skal vurdera Rogaland

0
Fitjar Høgre meiner tida er moden for at ein i Fitjar tar den politiske debatten. Av: Fitjar Høgre

Er det rett at kommunestyret på Stord skal meine noko om kven av flyktningane...

0
Redd Barna stiller oss spørsmålet om det er greitt at me speler eit spel med borna si skjebne. Me oppfattar ikkje dette som eit...

Krise for offshoreverftene betyr nedgang for hele kysten

0
Innlegg: En bråstopp vil være katastrofalt for miljøene langs kysten de neste årene. Av: Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og...

Djupt urolege for situasjonen i leverandørindustrien

0
Me er djupt urolege for situasjonen i leverandørindustrien dersom utforminga på tiltaket ikkje blir godt nok til at det medfører investeringar. ...

Er det greitt at Høgre og Frp driv eit politisk spel med skjebnen til...

0
DEBATT: Det Høgre og Frp har gjort er å skuve saka fram til etter regjeringa har gjort si behandling av saka. Dette...

Nøling på hoppkanten

0
30. april sa fylkespolitikerne i Vestland nei til å støtte Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt. Har de ikke forstått alvoret? Av: Jan...

Me godtar ikkje posisjonens løftebrot om skulefritidstilbodet

0
Debatt: Venstre vil prioritera SFO både før og etter valkampen, og eg vil oppmoda dei andre partia om å halda det dei lova.

Raudt i Sunnhordland: Realiser Sunnfast no!

0
Lokalaga til Raudt i Sunnhordland går inn for Sunnfast i og vil ikkje ha Hordast. Av: Mohamed Kallel, Raudt StordTore Blokhus,...

Firefelts veg og 110 km/t over Stord vil vera eit tap, ikkje ein siger

0
Debatt: Me må erstatta olje- og gassindustrien av klimaomsyn. Denne framtidsretta satsinga er ikkje avhengig av Hordfast. Av: Anna Sofie Ekeland...

Ut av «koronadvalen» – alle må bidra!

0
Kronikk: I mai må me leita fram dugnadsanda og sakte men sikkert vakna frå koronadvalen.  Det krev eit krafttak frå oss alle. Spør ikkje...

Alvorleg situasjon for Sunnhordland dersom Hordfast ikkje blir prioritert

0
Debatt: Hordfast vil dempe dei negative effektane av at oljenæringa er på retrett og at fleire skal finna seg nye jobbar i nye...

Debatt: Hordfast er utruleg negativt for artsmangfald og klimautslepp

0
No er det berre å håpe at partia i fylkeskommunen har guts nok til å velje klima, miljø og rassikker veg til Voss...