mandag, 18. januar 2021
- Annonse -

Me godtar ikkje posisjonens løftebrot om skulefritidstilbodet

0
Debatt: Venstre vil prioritera SFO både før og etter valkampen, og eg vil oppmoda dei andre partia om å halda det dei lova.

Raudt i Sunnhordland: Realiser Sunnfast no!

0
Lokalaga til Raudt i Sunnhordland går inn for Sunnfast i og vil ikkje ha Hordast. Av: Mohamed Kallel, Raudt StordTore Blokhus,...

Firefelts veg og 110 km/t over Stord vil vera eit tap, ikkje ein siger

0
Debatt: Me må erstatta olje- og gassindustrien av klimaomsyn. Denne framtidsretta satsinga er ikkje avhengig av Hordfast. Av: Anna Sofie Ekeland...

Ut av «koronadvalen» – alle må bidra!

0
Kronikk: I mai må me leita fram dugnadsanda og sakte men sikkert vakna frå koronadvalen.  Det krev eit krafttak frå oss alle. Spør ikkje...

Alvorleg situasjon for Sunnhordland dersom Hordfast ikkje blir prioritert

0
Debatt: Hordfast vil dempe dei negative effektane av at oljenæringa er på retrett og at fleire skal finna seg nye jobbar i nye...

Debatt: Hordfast er utruleg negativt for artsmangfald og klimautslepp

0
No er det berre å håpe at partia i fylkeskommunen har guts nok til å velje klima, miljø og rassikker veg til Voss...

Velkomne skal de vera

0
Kronikk: Eg forstår sunnhordlandingane godt, og ynskjer lykke til i «frigjeringskampen». Vi står bak dykk og skal ta varmt imot dykk om de...

– Eit nei til Hordfast får vår innsats i valkampen til å framstå særs...

0
Debatt: Lokallaga til Arbeidarpartiet i Sunnhordland åtvarar fylkespartiet om eit dårleg stortingsval for partiet i Vest dersom Hordfast ikkje blir prioritert.

Krisa viser kor avhengig me alle er av fellesskapet

0
Kronikk: Det kjem ei tid etter krisa også, der applausen har stilna og me gradvis kjem inn i kvardagen att. Av:...

– Ferjefri E39 er det viktigaste samferdsleprosjektet for Vestlandet

0
Debatt: Stord Ap reagerer på at leiaren i LO i Sunnhordland går i mot Hordfast. Av: Styret i Stord Arbeidarparti

– Helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland

0
Hvordan kan fylkesrådmannen velge å nedprioritere den sterkeste industrien i eget fylke, midt i koronakrisen? Av: Anne-Grete Sandtorv -...

Debatt: Gjer SFO til ein ny og rimelegare Aktivitetsskule

0
Der me tar med oss den gode kvaliteten me har i dag, og får prisnivået ned på eit tåleleg nivå for fleire.

– Personåtaka frå Sigbjørn Framnes er rett og slett ikkje greitt

0
DEBATT: Uavhengig av politiske sympatiar, meiner eg det er problematisk når Framnes gyv laus på Bente Bjelland Av: Hilde Hildal...

– Bente Bjelland har gjeve ei sakleg grunngjeving for kvifor ho melder seg ut

0
Debatt: Sigbjørn Framnes bør halde seg til sak og ikkje person. Av: Tore Roth Blokhus,Kommunestyrerepresentant, Raudt Gruppeleiaren til...

Meld deg som meddommar!

0
Lesarbrev: Ved å stilla deg disponibel så hjelper du oss i å gjere det domstolane meir representative og dermed demokratiske.

Evakuer barna frå Moria no!

0
Lesarbrev: Det er skuffande å sjå at Arbeidarpartiet fjernar seg frå det som er dei grunnleggande verdiane arbeidarørsla; fridom, likskap og brorskap

Debatt: Bente Bjelland si grunngjeving for brotet med Ap held ikkje vatn

0
Det kan berre kallast eit svik og lite kollegialt. Av: Sigbjørn Framnes,Gruppeleiar i Stord Frp Det er rimeleg drygt...

Du skuldar veljarane ei forklaring, Ankervold

0
KOMMENTARAR: For mindre enn tre månadar sidan var Katrin Innvær Ankervold leiar av Stord Arbeidarparti. No bryt ho ut av partiet, utan å fortelje...

– Effekten av å komma seg ut og nytta sansane er utruleg verdifull

0
Korleis kan me skapa lyspunkt og variasjon i dagane som kanskje glir over i kvarandre? Eg har eitt konkret råd; Oppsøk naturen! Bryt...

Påskehelsing frå prosten i ei underleg tid

0
Midt i krevjande tider kjem påska. Det er tid for ei annleis påskefeiring. Av: Svein Arne Theodorsen,Prost i Sunnhordland
- Annonse -