søndag, 5. april 2020
- Annonse -

Smartare bruk av straumnettet

0
Elektrifiseringa av Noreg vil gje folk lågare energikostnader. For å få til dette, treng me ein ny prismodell for nettleige.Av:...

– Å legge ned barnehagen på Nysæter vil bli en psykisk påkjenning for barna

0
DEBATT: Dersom Sagvåg barnehage avd. Nysæter blir lagt ned, vil det bety at noen av barna vil ha gått i tre forskjellige barnehager før...

– Forslaget om å kutte døgntilbodet på rehab-senteret er rett og slett hjarteskjerande

0
DEBATT: Korleis kan ein ta i frå menneske i ein så sårbar fase støtten og dermed minska deira sjanse for å kunna komma seg...

– I staden for å leggje ned Sunnhordland tingrett, burde den utvidast

0
DEBATT: Lagdommarar i Gulating lagmannsrett meiner Austevoll og på sikt Bjørnafjorden kommune burde inngå i Sunnhordland tingrett.Av: Per J....

– Difor er det naturleg å slå saman rettsinstansane

0
DEBATT: - Eg håpar at den vidare behandlinga av Domstolkommisjonen sin rapport ikkje blir eit reint politisk spel og ein kamp for distrikta, men at det blir...

– Russestyret på Stord kommer med uriktige påstander

0
Lesarbrev: Det er trist at av de ca. 300 betalende gjestene så var det et par som drakk seg så full at ambulanse måtte tilkalles. Av: Dennis Kiil, manager...

– For oss som driv med vasskraft er det fortvilande at «alle» vil satsa...

0
Lesarbrev: Er det ynskjelege at investeringar vert flytta frå vasskraft over mot vindkraft, og frå Norge til Sverige? Av: John Martin Mjånes Adm. direktør, Sunnnhordland KrafatlagNorge er eit land med unike...

Nei, det er nok heller du som bør skamme deg, Magne Rommetveit

0
KOMMENTAR: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit meiner Sunnhordland bør skamme seg for å setje på trykk ei politisk annonse frå Framstegspartiet. Med det viser han ein heilt oppsiktsvekkjande mangel...

– Reaksjonar til lærarane ikkje i samsvar med den rolla tilsette skal ha i...

0
Lesarbrev: Reaksjonane til aktuelle tilsette i denne saka, slik dei er blitt kjent, er ikkje i samsvar med den rolla tilsette skal ha i skuledebattar og valtorg.  Av: Bjørn...

– Det er no me avgjer om me skal bu i ein kommune der...

0
Debatt: Eg stiller som ungdomskandidat for Stord SV fordi eg brenn for klima og små skilnader. Det er røysta di som avgjer kva som blir prioritert dei neste...

– Stord kommune nekter å ta inn over seg at de har sviktet disse...

0
Debatt: Administrasjonen og politikerne, med ordfører i spissen, lukker øynene og mildest talt nekter å ta inn over seg at de har sviktet disse unge.  Av: Wenche Meinich-Bache, SandnesIkke...

– Meir plast i alle munnar

0
Debatt: Eit av dei mest skuffande vedtaka kommunestyret tok i fjor var å byggja kunstgrasbane på Prestagardsskogen. Av: John Tonnessen, Ordførarkandidat, Stord MDG Den tredje lærdommen frå MDG si tid...

Ansvarasfraskrivelse fra ordføreren i Husom-saken

0
DEBATT: Jeg har vært i dialog med noen fra kommunestyret. De stiller seg uforstående om hva ordføreren holder på med i denne svært alvorlige saken. Av: Mona Anita...

– Me i Stord kommune er gode på integreringsarbeid

0
Debatt:  I lys av at innvandrarar utgjorde ca. 10 % av det totale innbyggjartalet i kommunen i 2016, var det behov for å betre inkludera denne gruppa Av:...

Videolesarbrev: Venstres løysingar for miljø-kommunen Stord

0
Debatt: Det er svært mykje me kan gjera for å skapa ein grønare, kjekkare og meir ansvarleg kommune.  Av: Geir Angeltveit, Ordførarkandidat, Stord Venstre Vårt nærmiljø er vårt ansvar. Verken Brüssel,...

Sammen nyttar nynorsk på Stord, men kan bli endå flinkare

0
Replikk: Me kan vi sjølvsagt bli endå flinkare til å nytta nynorsk i kommunikasjonen vår på Stord.  Av: Mona Herleiksplass, Fungerande regiondirektør for Stord/Haugesund, Studentsamskipnaden på VestlandetLeiar i Sumarøyo Målungdom, Erling...

Stord kommune skal verta ein føregangskommune når det gjeld heiltid

0
Lesarbrev: Me vil arbeida for at alle som ønskjer det skal få heiltidsstilling i kommunen vår. Av: Tarjei Aamot Haga 5. kandidat Stord ArbeidarpartiArbeidarpartiet har alltid teke kampen for heile,...

– Politikerne glemmer oss som har blitt sviktet og ødelagt av gamle feil

0
Lesarbrev: Det er ikke mange politikere som har tatt steget frem i lyset for å forklare hvordan det er mulig å behandle barn og menneske på en slike...

– Difor kunne eg som lærar aldri ha røysta på Høgre

0
DEBATT: For Høgre er eit born i hovudsak framtidig arbeidskraft. Ikkje ein plass nemnar partiet bornas ynskjer eller behov eller trivsel eller eigen verdi. Av: John Tonnessen, Ordførarkandidat, Stord MDGEg...

Raudt er for eit sterkt lokaldemokrati

0
DEBATT: Raudt ønskjer eit desentralisert Noreg med levande distriktar. For å lykkes med dette må me sørge for likeverdige tenestetilbod over heile landet. Av: Rose Maiken Flatmo, Ordførarkandidat, Stord RaudtRaudt...
- Annonse -