fredag, 27. januar 2023
- Annonse -

– En takk til Thomas Moltu i Stord kristne skole

KOMMENTAR: Vi vil berømme Stord Kristne Skole og ikke minst styreleder Tomas Moltu for å stå oppreist i den stormen som har kommet mot skolen. Av: Vebjørn...

«Sugerør inn i Statskassa og inflasjon» – har du høyrt på makan?

DEBATT: Om det ikkje kjem løysingar for næringslivet på dagens strømpris snarast, vil det bety kroken på døra for mange bedrifter. Av: Anne-Grethe Sandtorv, leiar i Stord...

Har vi fått Øst-Tyskland og Vest-Tyskland i Norge?

DEBATT: Jeg fatter ikke at vi finner oss i dette. Og jeg fatter ærlig talt ikke hvorfor regjering og storting agerer (ikke agerer) som de gjør. Av: Atle...

Stopp sentraliseringa av Vestland bibliotekutvikling

DEBATT: Reisetida frå Sunnhordland vil bli meir enn fordobla, fryktar biblioteksjefane i regionen. Vestland bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune er viktig for alle biblioteka i fylket, og spesielt for...

Er regjeringen for vanlige folk?

DEBATT: Verkstedklubben på Aker Stord har fått mange medlemmer på tråden som er fortvilet over hvordan strømprisen, økte drivstoff og matpriser har slukt lønningene. Av: Amram Hadida,...

Kua mi, jeg takker deg?

DEBATT: Fremdeles er rundt 35 prosent av norske melkekyr i båsfjøs – en fjøstype som innebærer at de får beveget seg minimalt. Av: Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen Spiser...

Saman skal me snu trenden

Ulukkestala skyt i været. Av: Per Ove Sercan Husevik, dagleg leiar i Sunnhordland Trafikkopplæring AS og styreleiar i Noregs Trafikkskuleforbund Ulykkestala skyt i været. I juni har 14...

– Utgreiinga administrasjonen har gjort i samband med lovlegkontrollen, er svært grundig

DEBATT: Normalt etterlyser næringsdrivande enklare reguleringsprosessar. At det er her er nytta forenkla planprosess, burde takast godt imot derifrå. Av: Ingrid Jahn Jordåen, leiar Utval for plan...

– Jeg er helt sikker på at dette vil føre til at NorSea blir...

DEBATT: Vedtaket om reguleringsendring på Eldøyane vil få store konsekvenser for næringslivet på Stord. Av: Atle Wigum, Stord «Vi måtte. Vi må være forutsigbare. Vi kom til å bli...

– Dei med store folketalsdraumar, er ofte dei same som lengtar etter motorvegar og...

- Etter mitt syn må me leggja til rette for nybygging etter verkelege behov, og ikkje etter kva draumar og stordomstankar politikarar har for Stord i framtida....

Endeleg er det noko på gang med Eikelandshuset

DEBATT: Dette meiner innleggsforfattaren at Fronta burde gjera på tomta. Av: Kjell Larsen, Stord Endelig er da noko på gong når da gjelder «Eikelandshuset», som no står for riving...

– Me har ikkje prioritert gratis ferjer fordi det er «gøy»! Det er tvingande...

Senterparti-politikarane Esther Aasen Bjelland på Stord og Gro Rydland på Fitjar reagerer på måten Høgre skildrar distriktspolitikken til regjeringa. Før valet i haust hadde Høgre mange fagre forteljingar...

– Det er vår fordømte plikt å sikra at dei borna som tyr til...

DEBATT: Eg fryktar at lærarar og skuleleiarar reagerer for forsiktig mot vald utøvd av elevar, fordi skulen ikkje har god nok råd til førebyggande tiltak. Av: John...

Lønsløft no!

DEBATT: Lærarkrisa og lærarmangelen heng sjølvsagt nært saman med løns- og arbeidsvilkåra i skuleverket. Av: Jonatan Gniste, hovudtillitsvald,Anne Margrethe Madtsen, nestleiarTor Jæger Koppang, leiar, i Utdanningsforbundet Stord Offentleg...

– Denne saka har vist at fordommane verkeleg går begge vegar

KOMMENTAR: Saka om streksauen på Stord sjukeheim har verkeleg fått den funksjonen som god kunst skal ha. Av: Jonas Sætre,ansvarleg redaktør i Stord24 Ho trefte ei nerve på så...

– Barnehagane er i for stor grad underbemanna

DEBATT: Nok personale på avdelingane er avgjerande for kvaliteten på barnehagetilbodet. Av: Ragnhild Omvik Bratseth og Andreas Sumstad Arne,Utdanningsforbundet Stord Utdanningsforbundet Stord meiner det må jobbast for å...

«Livredde unge menneske sit på asylmottak rundt omkring i landet vårt og ventar»

DEBATT: I dette landet kan me utmerka godt la unge menneskers liv stå på vent. Me har rett og slett ingen problemer med det. Av: Jens...

Ikkje så tvil om kor viktig Hordfast er for næringslivet

DEBATT: Næringslivet treng ikkje omkampar om trasé, med nye utredningar, som medfører forseinking av byggestart. Av: Anne-Grete Sandtorv,Dagleg leiar i Stord næringsråd Det vert igjen gjort politiske...

– Det er smått surrealistisk å se hvordan dere lar strømpriskrisen ødelegge mennesker

DEBATT: Hvor er det den kollektive svikten i regjeringsapparatet egentlig kommer fra? Det er jo så man tror at det egentlig ikke skal være mulig! Av: Atle...

Ein bør utestenga Russland frå internasjonale idrettsaktiviteter

DEBATT: Med bakgrunn av den sterke nasjonalistiske identitetsfølelsar idretten skapar for det elles undertrykt folk, vil eg meina kan vera det sterkaste reiskap verda kan bruka imot...
- Annonse -