søndag, 16. juni 2019
- Annonse -

Kvifor må straumen vere så dyr når SKL går med rekordstort overskot?

DEBATT: SKL hadde rekordstort overskot i 2018. Kva betyr det for deg og meg? Av: Jan Petter Myhre, kommunikasjonsleiar i SKLDei fleste av oss er oppteken av straumprisen – spesielt...

Ap, Senterpartiet og kumpanar torpederer ny Nysæter ungdomsskule

DEBATT: Det er truleg at den nye skulen no blir til ein lite framtidsretta skule, med få av dei kvalitetane ein tinga. Dette er eit svik mot...

– Me motseier oss dei føreslåtte tiltaka for å redusere Nysæter-prosjektet

DEBATT: IL Solid er ikkje samd i innsparingstiltaka som rådmannen har skissert for å redusere kostnaden for ny ungdomsskule og idrettsanlegg på Nysæter. Av: Karl Olav Gravdal -...

Hordfast styrke verdiskapningen i hele landet

LO-leiaren og NHO-direktøren er samstemte i viktigheten av å prioritere Hordfast. Av: Hans-Christian Gabrielsen, LO-leiarOle Erik Almlid, Adm.direktør i NHO Et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter ligger på Vestlandet. Det er ikke...

Ordføraren snakkar usant om den «gode» drifta

DEBATT: Halvparten av eigedomsskatten dei siste fire har gått til drift i Stord kommune. Desse millioane kunne bli brukt på Nysæter ungdomsskule. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEtter å ha...

Odd Fellow Loge Håkon Den Gode på Stord gjev gåver til gode føremål

LESARBREV: Logen skal gi 50.000 kroner til gode, lokale føremål. Av: Kjell Vestrheim, leiar Loge Håkon Den Gode, Nemnd for utovervend arbeidEtter at rekneskapen for 2018 var avslutta kunne Loge...

– Ap villeier, for ikkje sei lyg, om kva Stord FrP sin plan for...

DEBATT: Det siste me burde gjere om me dreiv med rein og kynisk symbolpolitikk var å gå inn for tiltak som kan forsinka skulen. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Dette...

– Takk for at du har lært meg noko nytt om hersketeknikkar

REPLIKK: Sigbjørn Framnes forsøker å undergrave argumenta mine og unsynleggjere meiningane mine med å kalle det desperasjon frå partiet si side, samt pålegger meg meiningar som eg ikkje...

– Ap driv så openbar hersketeknikk at eg er sikker på at veljarane ser...

DEBATT: Alle fortener betre enn dagens skule på Nysæter, men dette unnar ikkje Marita Vass og Ap elevane og lærarane. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEg merkar meg at Marita...

Nysæter Ungdomsskule skal ikkje utnyttast i eit politisk spel

DEBATT: Det er skuffande når FrP vel å utnytte sin posisjon i kommunepolitikken til å bruke viktige prosjekt som Nysæter Ungdomsskule til lite konstruktiv symbolpolitikk.  Av: Marita Vassnes, 2. kandidat,...

Ja, til eit juridisk tredje kjønn!

DEBATT: Ein tredje kjønnskategori er eit viktig steg på vegen for å erkjenne og tolerere som samfunn at ikkje alle identifisere seg som mann eller kvinne. Av: Ådne...

– Kriminalitetsstatistikken er omtrent like dårleg for somaliarar som for FrP-politikarar

DEBATT: Kva som er dei reelle årsakene til at nokre grupper av menneske er meir kriminelle enn andre grupper, er kanskje FpU-formannen for lite nyfiken til å lura...

Nye Nysæter ungdomsskule på sparebluss

DEBATT: Me i kollegiet ved Nysæter ungdomsskule ser med vantru på rådmann Magnus Mjør sine forslag om slanking av nye Nysæter ungdomsskule. Av: Jonatan Gniste, Tillitsvald, Utdanningsforbundet StordDet som...

Nei, velferdsstaten toler ikkje meir innvandring

DEBATT: Noko som SU ikkje vil snakka høgt om, er at Noreg aldri har gitt så mykje i bistand som det dei gjer no, under ei borgarleg...

– Velferdsstaten toler godt innvandring

DEBATT: Om det norske velferdssystemet skulle gå ad undas, er det ikkje flyktning - og innvandringspolitikken og asylmottaka som har skulda, det er ein usosial fordelingspolitikk og...

Legg ned asylmottaka!

DEBATT: Me er faktisk nøydd å ta denne debatten, før heile velferdssystemet til Noreg går ad undas. Av: Emil Tranøy Aasheim, Formann i Sunnhordland FpUKvifor er det eigentleg sånn...

Nok ei utsetjing?

DEBATT: Det er svært problematisk at ein gong på gong må nær revidera heile dei økonomiske føresetnadane for å få realisert ny ungdomsskule. Eg er bekymra for stadig...

Til minne om Aman Ullah Khan

Aman reiste fra Stord med knust hjerte og lite framtidshåp. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at Amans skjebne hadde vært annerledes dersom han hadde...

Me har ambisjonar for grøn skipsfart

DEBATT: - Uavhengig av at me beheld levestandarden vår klarar denne regjeringa å få ei reduksjon i klimagassutslepp i Norge. Av: Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H)Denne regjeringa har ambisjonar –...

«Det er nærmest klin umulig for kvinner å få fulle stillinger»

DEBATT: Med de utfordringene som er i norsk helsevesen med manko på kompetent arbeidskraft må prioriteringene endres nå. Ikke om fem eller ti år. Av: Karin Bell Trædal, Stord Hovedtillitsvalgt...
- Annonse -

Følg oss

6,097TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg