fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

Han er skeptisk til regjeringa si kriselovgiving: – Kvar er gangsynet?

DEBATT: Flertallet blir ikke hørt, alt styres og kontrolleres i korridorer og møterom av en mindretallsregjering. Av: Bjarte Bertelsen, BømloNestleiar, Industri- og næringspartiet (IMP) Det er nå på tide...

Ferjetilbodet i Hordaland skal vera miljøvenleg, rimeleg og framtidsretta!

DEBATT: Ordførarane i Tysnes og Austevoll sine spekulasjonar kring miljøkrava og at fylkeskommunen har lagt lista for høgt er overraskande, skriv Roald Kvamme i Hordaland Ap. Av: Roald...

– Kuttforslaga til rådmannen vil redusera livskvaliteten til utviklingshemma betydeleg

DEBATT: Kommunen bryt FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsettfunksjonsevne dersom kutta til rådmannen blir realiserte, skriv leiaren i NFU Stord/Fitjar. Av: Evy Skogedal leiar, Norsk Forbund for Utviklingshemma...

– Ei vanskeleg sak

DEBATT: Eg beklagar at kommunen si sakshandsaming for Martin Aleksander sitt vedkommande tok for lang tid, og eg er lei meg for at brørne opplevde ein slik...

Vi treng ein ny gullalder for vestlands-læraren

LESARBREV: Grunnskulen vil mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Behovet aukar. No treng vi å skipa ein ny gullalder.  Om få år vil grunnskulen mangle fleire hundre kvalifiserte lærarar. Unge...

Ser med uro på at Oslo-ruta vert innstilt

DEBATT: I den særs krevjande situasjonen me er i denne vinteren og våren, vert det avgjerande viktig at flyplassen på Stord får nødvendig økonomisk støtte. Av: Anne-Grete Sandtorv,Stord...

– Sabrin blir utsatt for en kafkansk prosess

DEBATT: Det virker unektelig urimelig at «den tiltalte» som her er den papirløse Sabrin, skulle ta jobben med å verifisere sitt statsborgerskap i landet hun flyktet fra. Av:...

– Ungdomsklubben redda ungdomstida mi

DEBATT: Me skal kjempa for klubben òg den verdige fritida me har rett på! Av: Cecilie Arnevik Sæbø (20),støttemedlem i Litlabø Fritidsklubb sitt klubbstyre. No er det...

– Menneskets beste venn må få lov til å leke fritt

Debatt: Stord Fjellsameige jobber for å innføre båndtvang i Stord-fjellet. Raymond Sandvik i Sunnhordland Brukshund Klubb reagerer sterkt på at hundene fratas muligheten til å være i fri aktivitet. Jeg...

Ti tilsette på HVL Stord: – Nye idear må prøvast ut for å snu...

LESARBREV: Me er overtydde om at store campusar vil utkonkurrera dei små i kampen om lærarstudentar om ein ikkje tek aktive grep for å unngå det. Av: Ti...

Stikk fingeren i jorden og se helheten

LESERBREV: Vi sitter som «småkonger» på hver vår haug og ser ikke på helheten innen behovet for infrastruktur. Av: Owe Ingemann Waltherzøe leder Industri- og Næringspartiet (INP), Bjarte...

Sp i Vestland kunne vore med i eit verdsmeisterskap i splitt og hersk

DEBATT: Alfred Bjørlo (V) meiner Senterpartiet i fylket talar med to tunger i kampen om vegmidlar. Det kan vere interessant for folk i Hordaland å vite at Senterpartiet...

Lærlingane er vårt ansvar

DEBATT: Kommunen skal framelska lærlingekulturen i alle våre samarbeidspartnarar. Av: Geir Angeltveit,  Ordførarkandidat, Stord Venstre Denne veka tar Kværner imot sine 30-40 nye lærlingar. Læreplass er ein del av utdanningsløpet...

– Å vere sivilt ulydig er óg ei demokratisk handling

DEBATT: John Tonnessen frå MDG meiner de er ei overkøyring av lokalt sjølvstyre at kommunestyret ikkje har høve til å velje om ein vil ha religiøs privatskule på...

– Stord kommune gir blaffen i dialog og samarbeid

DEBATT: Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk. Andre kommuner bør passe seg for ikke å havne i samme situasjonen som Stord. Av: Jens Petter Gitlesen,leiar i...

– Hordfast må realiserast etter vedteken trasé!

DEBATT: Hordfast er heilt sentralt for at Vestlandet skal lykkast. Difor må det ikkje vera tvil om at ei ny regjering står fast på snarast mogleg realisering...

Til deg som er frisk – ta vare på helsa di!

INNLEGG: No er det særskilt viktig å ta vare på hels, då god fysisk og helse gir betre motstand og gjer oss meir robuste i møte med...

Ta ansvar for situasjonen i barnehagane!

DEBATT: Bemanningssituasjonen i barnehagane har kanskje aldri vore meir utfordrande enn no, og det er få eller ingen vikarar å få tak i. Av: Anita Holm Cirotzki, fylkesstyremedlem...

Nye Nysæter ungdomsskule på sparebluss

DEBATT: Me i kollegiet ved Nysæter ungdomsskule ser med vantru på rådmann Magnus Mjør sine forslag om slanking av nye Nysæter ungdomsskule. Av: Jonatan Gniste, Tillitsvald, Utdanningsforbundet Stord Det som...

– Eit nei til Hordfast får vår innsats i valkampen til å framstå særs...

Debatt: Lokallaga til Arbeidarpartiet i Sunnhordland åtvarar fylkespartiet om eit dårleg stortingsval for partiet i Vest dersom Hordfast ikkje blir prioritert. Brev til Vestland Arbeidarparti,Av: Lokallaga til Arbeidarpartiet...
- Annonse -