mandag, 10. mai 2021
- Annonse -

Felles fritidskortordning til Stord, Bømlo og Fitjar!

0
LESARBREV: At det frå sentralt hald no blir gitt klarsignal er fantastisk gode nyheter for Stord, Bømlo og Fitjar, og viser at langsiktig politisk...

Kjære politikar: Ikkje meir festtalar, vær så snill, nå krevst det handling!

0
DEBATT: For at Helseparken skal kunne tiltrekkje seg dei nødvendige spesialistane, må me kunne tilby avtale med helseføretak. Det pågår ein...

– Me reagerer kraftig på måten trussamfunnet vårt blir framstilt på

0
DEBATT: Våre medlemmer aksepterer ikkje å få ei historie tredd nedover hovudet som dei ikkje kan kjenne seg igjen i. Av...

Vi skal ta godt vare på rettstryggleiken og tingretten

0
DEBATT: Så lenge Høgre sit med makta kan Sp sove trygt i forhold til at det ikkje vil bli ei sniknedlegging av tingrettar, heller...

– Det er ikkje vanskeleg å forstå at dette gjer innbyggjarane urolege

0
DEBATT: Sjølv om Covid-19 er krevjande for oss alle, er det viktig at me prøver å unngå stigmatisering, anten det no er av ungdom...

Kva med domstolane no, Eskeland?

0
DEBATT: Framtida er uviss på sikt for dei domstolane som blir omgjorte til filialar under nye, sammenslåtte domstolar. Av: Jenny Klinge,...

Difor er lærarane misnøgde med budsjett-forslaget til rådmannen

0
Debatt: Lærarar ynskjer å gje barna best mogleg skulegang. Skal ein få det til, må ein få realistiske budsjett å driva etter.

– Den opne debatten i Kommunestyret vert nærast å rekna for ein skinndebatt

0
DEBATT: Stord SV la fram sitt eige forslag til budsjett for 2021 i Formannskapet 4.11. Me vil gjerne forklara kvifor me valde å gjera...

Klarte å gjennomføra 91 Falturiltu-arrangement trass i smittebølgja

0
Lesarbrev: Aldri før har det vel vore meir spanande å arrangere Falturiltufestival, og aldri har me kjent oss så letta over at (nesten) alt...

Skuffande og trist at vertskommunen ikkje prioriterer det regionale museet

0
DEBATT: Det er trist at vertskommunen Stord ikkje set seg i førarsetet og finn rom for løyving. Utan kommunal støtte står prosjektet i fare.

Vi spelar alle på lag for havvind

0
DEBATT: La det ikkje vera tvil om at denne regjeringa ønskjer å legge til rette for satsing på havvind. Av: Liv...

Flau vind fra regjeringen

0
Debatt: Mulighetsvinduet er nå, og da må regjeringen kjenne sin besøkelsestid og legge forholdene til rette. Hvis ikke, blir det med muligheten.

Fekk det tøft på soneturnering

0
(Lesarbrev): 13-åringane som representerer Sone Sunnhordland i fotball fekk ikkje heilt flyten under kampane i soneturneringa på Follese søndag. Av: Svein...

«Kommunen kan, om de vil, spare oss for en rettssak»

0
Vi som ble sviktet, vi som er ødelagt, vi som er svakest, må kjempe hardest. Sånn skal det ikke være! Av:...

– Eg er lei av at folk ikkje tek oss på alvor

0
DEBATT: Eg er så lei av å høyra argumentet om at me kan ikkje ta inn fleire flyktningar til Noreg, fordi det øydelegg det...

– Eg har ikkje tru på på denne investeringa

0
Replikk: Katrin Ankervold skriv at dagleg leiar i Stord Folkehøgskule, Geir Angeltveit, misforstår kvifor ho er skeptisk til å investere i skulen.

Viktig avklaring rundt påstander om Stord Folkehøgskule

0
Debatt: Geir Angeltveit meiner Katrin Ankervold har kome med feilaktige påstandar om folkehøgskulen. Av: Geir Angeltveit,dagleg leiar i Stord Folkehøgskule

– Vi er blitt ført bak lyset

0
Debatt: Vi føler nå en enorm skuffelse av å være de siste som får vite disse nyhetene som gjør at vi mister våre jobber!

Hald saman, men hald avstand!

0
Det er no viktigare enn nokon gong at me alle står saman. Den einskilde – eller det offentlege – kan ikkje få bukt med...

Er det så vanskelig å innrette seg etter reglane som er gitt i samband...

0
Om ein ikkje tek seg i samen no, er vegen til lockdown rett rundt hjørnet. Av: Linn Tove Dahle Alvsaker, Stord