tirsdag, 14. juli 2020
- Annonse -

– Eit nei til Hordfast får vår innsats i valkampen til å framstå særs...

0
Debatt: Lokallaga til Arbeidarpartiet i Sunnhordland åtvarar fylkespartiet om eit dårleg stortingsval for partiet i Vest dersom Hordfast ikkje blir prioritert.

Krisa viser kor avhengig me alle er av fellesskapet

0
Kronikk: Det kjem ei tid etter krisa også, der applausen har stilna og me gradvis kjem inn i kvardagen att.Av:...

– Ferjefri E39 er det viktigaste samferdsleprosjektet for Vestlandet

0
Debatt: Stord Ap reagerer på at leiaren i LO i Sunnhordland går i mot Hordfast.Av: Styret i Stord Arbeidarparti

– Helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland

0
Hvordan kan fylkesrådmannen velge å nedprioritere den sterkeste industrien i eget fylke, midt i koronakrisen?Av: Anne-Grete Sandtorv -...

Debatt: Gjer SFO til ein ny og rimelegare Aktivitetsskule

0
Der me tar med oss den gode kvaliteten me har i dag, og får prisnivået ned på eit tåleleg nivå for fleire.

– Personåtaka frå Sigbjørn Framnes er rett og slett ikkje greitt

0
DEBATT: Uavhengig av politiske sympatiar, meiner eg det er problematisk når Framnes gyv laus på Bente BjellandAv: Hilde Hildal...

– Bente Bjelland har gjeve ei sakleg grunngjeving for kvifor ho melder seg ut

0
Debatt: Sigbjørn Framnes bør halde seg til sak og ikkje person.Av: Tore Roth Blokhus,Kommunestyrerepresentant, RaudtGruppeleiaren til...

Meld deg som meddommar!

0
Lesarbrev: Ved å stilla deg disponibel så hjelper du oss i å gjere det domstolane meir representative og dermed demokratiske.

Evakuer barna frå Moria no!

0
Lesarbrev: Det er skuffande å sjå at Arbeidarpartiet fjernar seg frå det som er dei grunnleggande verdiane arbeidarørsla; fridom, likskap og brorskap

Debatt: Bente Bjelland si grunngjeving for brotet med Ap held ikkje vatn

0
Det kan berre kallast eit svik og lite kollegialt.Av: Sigbjørn Framnes,Gruppeleiar i Stord FrpDet er rimeleg drygt...

Du skuldar veljarane ei forklaring, Ankervold

0
KOMMENTARAR: For mindre enn tre månadar sidan var Katrin Innvær Ankervold leiar av Stord Arbeidarparti. No bryt ho ut av partiet, utan å fortelje...

– Effekten av å komma seg ut og nytta sansane er utruleg verdifull

0
Korleis kan me skapa lyspunkt og variasjon i dagane som kanskje glir over i kvarandre? Eg har eitt konkret råd; Oppsøk naturen! Bryt...

Påskehelsing frå prosten i ei underleg tid

0
Midt i krevjande tider kjem påska. Det er tid for ei annleis påskefeiring.Av: Svein Arne Theodorsen,Prost i Sunnhordland

Kven skal stå i fronten å kjempa mot sjukdom dersom me som har kompetanse...

0
Debatt: Eg har stått på vaktrommet med tårer i augo i rein frustrasjon og fortviling over korleis eg skal kunna rekkja over alle...

Debatt: Forventar å sleppe å få servert slikt lavmål i avisa

0
Eg kvir meg ikkje med å omtale dette som offentleg trakassering av ein lokalpolitikar, skriv Signe Ekeland om påskenovella i bladet Sunnhordland.

Har samfunnet egentlig lov til å snu ryggen til om det ser forhold som...

0
DEBATT: Selv om det ikke snakkes høyt om det, foregår det overgrep og mishandling av barn i samfunnet. Hvor mye av denne volden går...

Slik får du mer balanse og indre ro under koronatiden

0
LESERBREV: Ta vare på helsen med mine seks tips.Av: Christin Kalve,Dagleg leiar, Sport-TreffJeg håper du og...

Debatt: No står me midt i ei global krise. Den råkar rusavhengige hardt.

0
- Me meiner dette er eit svært dårleg tidspunkt å handsama ei sak om kutt i den kommunale rusomsorga.

– Stord kommune gir blaffen i dialog og samarbeid

0
DEBATT: Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk. Andre kommuner bør passe seg for ikke å havne i samme situasjonen som Stord.

19-åring kjenner seg førehandsdømt av politiet: – Provoserande og trist

0
DEBATT: Å bli fråteken sertifikatet utan at ein har gjort noko gale, og få husværet sitt ransaka utan at det føreligg skjellig...
- Annonse -