fredag, 2. juni 2023
- Annonse -

– Me står likevel ved at det er uryddig at Bjelland fortset å fronta...

REPLIKK: Dette er altså meir ein kritikk av Høgre enn av Magne Bjelland. Av: Edgar Inge Damås (Ap),leiar i utval for plan og utvikling Arbeidarpartiet har ikkje hevda...

Dei har gått godt til verks for å få oss hekta på «Skrik» igjen

FILMMELDING: Skrik-filmane er ein av hovudgrunnen til at Severin Eskeland starta med filmproduksjon. No har han vore på kino og vurdert den nyaste filmen i seria. Av: Severin...

– Slike påstandar og antydingar er så grove, at eg trur det er på...

DEBATT: Eg meiner Damås bør ha respekt for dei kommunale organa som har stadfesta at eg er gild/habil i saka. Av: Magne Bjelland,Stord Høgre Eg les med undring på...

Nokre vesentlege poeng i «seglforeiningssaka»

DEBATT: Det har vorte skrive og sagt mykje om seglforeininga si brygge på Skotabergkaien den siste tida. Framstillinga har oftast vore einsidig og unyansert, og det er...

– Sunnhordland bør ikkje konkurrere om å vere forstad til storbyen

DEBATT: Tilhengjarane av Hordfast ynskjer å framstille all skepsis til Hordfast som bakstreversk og verkelegheitsfjernt. Av: John Tonnessen, Stord MDG,og Kurt Henning Ådnanes, Bømlo MDG Hordfast-begrepet er mest...

Derfor er det grunn til å stramme inn regelverket

DEBATT: Endringar i regelverket for inn- og utleige frå bemanningsføretak møter kraftig motbør fra næringsforeningane. Klubbleiaren på Aker Solutions forklarar her kvifor han støttar forslaget. Av: Amram Hadida,Klubbleiar...

Frugård er nok ikke et sted man går bare for å spise, men et...

RESTAURANTANMELDELSE: Den trivelige stemningen på Bakeriet Frugård, med energisk og vennlig betjening, er med på å demme opp for den varierende kvaliteten på maten. Av: Takk for maten,matanmelder...

Nye innleieregler struper Vestlandet

DEBATT: Deler av norsk industri er rett og slett ikke konkurransedyktig hvis den blir pålagt å ha en stab med utelukkende fast ansatte som står på vent...

Det er ikkje berre politikarar som har ansvar for integrering. Det ansvaret ligg på...

DEBATT: Å nytta omgrep som «blendakvit forsamling» og «valtaparar» gir ikkje god integrering. Av: Anja M. Austlid,2. kandiat til Stord Frp Tidlegare i veka kunne me lesa i Stord24...

Høgresida på Stord har nominert éin innvandrar blant 64 namn. Det er alt for...

KOMMENTAR: For å lukkast med integreringa er det essensielt at innvandrarar blir representert i lokalpolitikken. Det lukkast spesielt Høgre og Frp svært dårleg med. Av: Jonas Sætre,ansvarleg redaktør...

Mesterlig utført håndverk. Servitørkunst på høyeste nivå

En kjøkkensjef fra Lyon, gourmetverdens episenter, sto bak et svært vellykket gourmetmåltid på The Strand Bistro. Man må spørre seg; er vi som bor i Sunnhordland verd...

Edwin meiner me må ta eit oppgjer om korleis me pratar om sorg

Det er på tide å ta et oppgjør med sorgens tabu og innføre muligheten til å skrive ut sorgmelding.  Av: Edwin L. Nordström, Stord,psykologspesialist Hver dag blir personer rammet...

– Eg var nesten psykisk utsliten då eg forlèt kinosalen

FILMMELDING: Marvel gir seg aldri, same kor «smålig» karakterane kan bli... Her kjem tredje film i seria om maur-mannen Scott Lang, (Paul Rudd) som kan gjere seg både...

«Ein kan spørje seg om situasjonen me no står i kom som eit sjokk»

DEBATT: Me treng fagarbeidarane, og me treng å sjå kva kompetansen deira kan brukast til, både i kommunen, i spesialisthelsetenesta og på sjukehus. Av: Solveig Myhre KvinneslandStord...

Vil gjera det gratis for born og unge og bruka hallane på Stord

DEBATT: Eg er overtydd om at kvar krone som blir investert i breiddeidretten får ein ekstremt stor avkastning i form av betre folkehelse, færre som fell ut...

«Alleme» slår eit slag for keeperrolla

LESARBREV: Det er ikkje uvanleg å oppleva at ein manglar fotballspelarar som ynskjer å vera keeper. Med denne felles kjennsgjerninga kom dette gode initiativet i regi av...

– Halleraker nemner ikkje klima og natur med eitt ord

DEBATT: For å klare å endra måten me gjer ting på, må me endra måten me tenkjer på. Det er dette som er den største utfordringa til...

Ut og spise på valentinsdagen? Her er de beste alternativene på Stord

Tirsdag den 14. Februar er det valentinsdag og det er med ydmyk stolthet vi presenterer regionens første, største og eneste valentinsdagsresaurantguide. Av: Takkformaten,matmelder i Stord24 Vi har i denne...

Jo, det er nettopp Hordfast Vestlandet trenger nå

REPLIKK: Vi må sørge for at Vestlandet sikres konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser i framtida for kommende generasjoner. Det er et ansvar vi har, som virker og styrer...

Hordfast er ikkje endringa me treng

DEBATT: Sjøen ligg klar til bruk, den har god plass og moderne båtar forureinar mindre enn eit enormt bruprosjekt. Knut Henning Ådnanes, førstekandidat i Bømlo MDGJohn Tonnessen,...
- Annonse -