tirsdag, 15. oktober 2019
- Annonse -

– Det er lite rom for nye tankar i kommunestyret på Stord

DEBATT: Det eg har lært etter fire år i kommunestyret er at eg må kjempa vidare, sjølv når uvitskap legg hinder i vegen. Av: John F. Tonnessen,  Ordførarkandidat, Stord MDG Då...

– Lærarane skal vere lærarar!

DEBATT: Som lærar har eg kjent på frustrasjonen av å aldri strekke til, eller ha naudsynt kompetanse til å hjelpe og rettleie alle elevane mine. Av: Marita Vassnes, 2. kandidat, Stord...

FrP står last og brast med trusfridomen

DEBATT: Terrorangrepet mot moskeen i Bærum var ikkje berre eit åtak på eit gudshus og uskuldige menneske. Det var også eit åtak på trusfridomen. Av: Sigbjørn Framnes, Ordførarkandidat, Stord FrPTrusfridom...

– Rasister skal bekjempes – ikke anerkjennes!

Debatt: Carl I. Hagens utspill er ikke noe annet ment enn å sende et budskap til alle rasister i Norge: Kjør på. Muslimer kan og skal tas!...

Gi seksåringane den skulen dei fortener!

DEBATT: I desse dagar står nesten 60 000 born klare til å byrje i skulen, fulle av utforskartrong, nysgjerrigheit og nokon har gjerne lopper i blodet. Er...

Vaksne må ta ansvar for barna i trafikken

Innlegg: Difor er det òg me som køyrande som har det største objektive ansvaret for at det skal gå bra i trafikken når barn er i nærleiken. Av: Knut...

Lærlingane er vårt ansvar

DEBATT: Kommunen skal framelska lærlingekulturen i alle våre samarbeidspartnarar. Av: Geir Angeltveit,  Ordførarkandidat, Stord VenstreDenne veka tar Kværner imot sine 30-40 nye lærlingar. Læreplass er ein del av utdanningsløpet...

– Gaute Epland forstår ikkje rekkevidda av sine eigne vedtak

DEBATT: Stord FrP har vorte satsningskommune for FrP avdi me har gode kandidatar, godt program - og eit Arbeidarparti som lokalt køyrer kommuneøkonomien i grøfta. Av: Sigbjørn Framnes Ordførarkandidat, Stord...

– Betyr enormt mykje for meg at så mange stiller opp

Lesarbrev: Gårsdagen var so full av kjærleik og solidaritet at eg måtte ta til tårene opp til fleire gongar. Av: Anna Sofia Ekeland Valvatne, Leiar av StoraprideGode Sunnhordland ❤️ Gårsdagen...

– FrP driv eit ureieleg politisk spel

DEBATT: Om ikkje FrP kan sei kva investeringar og tenester dei vil kutta er lovnaden om å fjerne eigedomsskatten like truverdig som partiet sin lovnad om å fjerna samtlege...

Stord treng handlekraft og ein ny retning

DEBATT: I fjor hadde Os overskot på 105,8 millionar utan eigedomsskatt, altså meir enn det dobbelte av det Stord har hatt samla på fire år. I neste periode...

Fitjar vidaregåande skule må bestå

DEBATT: Det burde vera mogleg å kunna bruka dei neste fire åra på noko meir fornuftig enn nye lokaliseringsdebattar. Av: Tor Andre Ljosland, 2. kandidat Vestland KrF og Harald Rydland, ordførarkandidat Fitjar...

Elsk den du vil

Lesarbrev: Me er alle født frie og me har alle rett til å oppleve lykka. Det krevjast at me aldri gløymer verdien av å stå opp for...

– Neppe korrekt at alle parkeringsbøter i Stord kommune er ugyldige

Lesarbrev: Det er uheldig at Stord24 gir inntrykk av at det er fritt fram for parkering i Leirvik, skriv Stord-rådmannen.  Av: Magnus Mjør, rådmann i Stord kommune Vegvesenet har...

Høgre sikrar ein framtidsretta, grøn og sikker næringspolitikk

Debatt: Venstresida er så opptatt med omfordeling av goder og å kritisere skattekutt til dei rike, at dei gløymer at verdiane må skapast før dei kan fordelast.  Av:...

Me treng ein ny, grøn næringspolitikk

DEBATT: Det er ikkje nok å lukka auga, me må satsa på det nye og regulera det me veit me må ha mindre av. Av: Anna Sofie Ekeland...

Dei eldre fortjener frisk og god mat

DEBATT: Matglede er viktig for de eldre på sykehjem der de kan få næringsrik, smakfull fersk og god appetittvennlig mat hver dag.  Av: Linda Grundtvig,  4. kandidat, Stord FrPÅ sikre...

Uakseptabelt lovbrot frå Stord kommune

KOMMENTAR: Langvarig rutinesvikt har ført til at tusenvis av offentleg dokument i Stord kommune er blitt skjult frå offentlegheita. Det er heilt uakspetabelt. Av: Jonas Sætre, redaktør i...

Difor er Jektevik-Sunde den beste løysinga på ferjefloka

DEBATT: Eit samband Sunde-Jektevik er ikkje optimalt, men det er ut frå dagens situasjon det beste og tenlegaste for flest trafikantar. Av: Husnes Vekst, v/ Synnøve Handeland, Guttorm Røssland, Håkon Røstbø,...

Grisesjokket

Debatt: Store mengder kjøtt billig kjøtt er negativt for dyrevelferden, bonden, helsa og miljøet, og bør bli et skjellsord. Av: Helle Haukvik, Veterinær og rådgiver i DyrevernalliansenI dokumentaren «Griseindustriens...
- Annonse -

Følg oss

6,247TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg