lørdag, 1. oktober 2022
- Annonse -

– Denne saka har vist at fordommane verkeleg går begge vegar

0
KOMMENTAR: Saka om streksauen på Stord sjukeheim har verkeleg fått den funksjonen som god kunst skal ha. Av: Jonas Sætre,ansvarleg redaktør i Stord24 Ho trefte ei nerve på så...

– Barnehagane er i for stor grad underbemanna

0
DEBATT: Nok personale på avdelingane er avgjerande for kvaliteten på barnehagetilbodet. Av: Ragnhild Omvik Bratseth og Andreas Sumstad Arne,Utdanningsforbundet Stord Utdanningsforbundet Stord meiner det må jobbast for å...

«Livredde unge menneske sit på asylmottak rundt omkring i landet vårt og ventar»

0
DEBATT: I dette landet kan me utmerka godt la unge menneskers liv stå på vent. Me har rett og slett ingen problemer med det. Av: Jens...

Ikkje så tvil om kor viktig Hordfast er for næringslivet

0
DEBATT: Næringslivet treng ikkje omkampar om trasé, med nye utredningar, som medfører forseinking av byggestart. Av: Anne-Grete Sandtorv,Dagleg leiar i Stord næringsråd Det vert igjen gjort politiske...

– Det er smått surrealistisk å se hvordan dere lar strømpriskrisen ødelegge mennesker

0
DEBATT: Hvor er det den kollektive svikten i regjeringsapparatet egentlig kommer fra? Det er jo så man tror at det egentlig ikke skal være mulig! Av: Atle...

Ein bør utestenga Russland frå internasjonale idrettsaktiviteter

0
DEBATT: Med bakgrunn av den sterke nasjonalistiske identitetsfølelsar idretten skapar for det elles undertrykt folk, vil eg meina kan vera det sterkaste reiskap verda kan bruka imot...

– Tenk litt over kva informasjon som lek ut frå nokre slike muslimske forsamlingshus

0
DEBATT: Som "utanforståande" bør eg vel ikkje blanda meg i debatten. Men eg vil få lov å foreslå at ingen får vera med å ta avgjerd,...

Kor deilig privilegert er ein ikkje når ein kan seia at kjønn ikkje betyr...

0
DEBATT: Hjarteleg til lukke, Nancy Aasheim og Ingrid Jahn Jordåen med verva som varaordførar og utvalsleiar for Plan og Utvikling. Av: Hilde Hauglid,Gruppeleiar i Stord SV Endeleg...

– Kunne vore med å sikra drifta i mange år framover

0
DEBATT: - Kvifor i alle dagar skal det kastast ut så enormt mykje pengar til diverse firma, samtidig som eit Samfunnshus ikkje kan vera med å søka...

– Ulven er nå blitt fredløs. Det er både til å bli trist og...

0
DEBATT: Regjeringen bryter med viktige prinsipper om dyrevelferd i viltloven. Av: Linda Grundtvig, Stord Ulven er en fredet og utrydningstruet art i Norge, enda så fortsetter utryddelsen av...

– Parkeringsavgiftene på Stord bør øyremerkast frivillige organisasjonar

0
DEBATT: For at folk skal forstå det omstridde verkemiddelet det er å innføra parkeringsavgifter, er det viktig å «øyremerka» dette formålet til dei frivillige organisasjonar. Av: Kjell...

Set områdereguleringa av Hystadgardane på vent

0
DEBATT: Det er framleis ledig tilrettelagt byggeland i kommunen, så det er rom for å ta seg tid til forsvarleg og framtidsretta planlegging. Av: Jorge Del Pino,Leiar av...

Bruk lokaldemokratiet neste gong smitteverntiltak skal setjast i verk

0
KOMMENTAR: Dei siste vekene har administrasjonen i Stord kommune vedteke fleire inngripande tiltak, utan at desse har vore forankra politisk. Det må det bli ei endring på. Av:...

– Bygg nytt krisesenter attmed sjukehuset på Stord

0
Kan ei omorganisering av det psykiske helsetilboda i Helse Fonna frigjere lokalar til nytt krisesenter? Av: Kjell Larsen Eg kunne lesa i bladet «Vikalappen» eit ønskje om å bygga...

– Myndighetene mener nå alvor med å ta fra Muaz (2) og Bilal (4)...

0
DEBATT: En mor kastes ut av landet, to små gutter blir igjen uten sin nærmeste omsorgsperson. Dette går ikke lenger. Barnas rettsikkerhet må styrkes. Av: Anders Waage Nilsen Før...

– Sabrin blir utsatt for en kafkansk prosess

0
DEBATT: Det virker unektelig urimelig at «den tiltalte» som her er den papirløse Sabrin, skulle ta jobben med å verifisere sitt statsborgerskap i landet hun flyktet fra. Av:...

Epland med optimistisk julehelsing: – Framtidsutsiktene er sjeldan gode

0
LESARBREV: Eg vil oppmoda til at me i denne tida viser ekstra omtanke for kvarandre og gjerne gjer ein ekstra innsats for dei me ser treng det,...

Hvem er jeg til å dømme valget du har tatt – og hvem er...

0
DEBATT: Er det ikke bedre å vise omsorg, forståelse og kjærlighet til både de som har valgt å ta vaksinen, og de som ikke har? Av: Ina Angelica...

Ekstraordinære straumprisar krev kortsiktige tiltak og langsiktig handling

0
DEBATT: Norge har alle forutsetningar, og ligg betre an enn dei fleste. Lat oss nytta dei naturgitte fordelane vi har! Av: John Martin Mjånes,administrerande direktør i SKL Det er...

Ta ansvar for situasjonen i barnehagane!

0
DEBATT: Bemanningssituasjonen i barnehagane har kanskje aldri vore meir utfordrande enn no, og det er få eller ingen vikarar å få tak i. Av: Anita Holm Cirotzki, fylkesstyremedlem...
- Annonse -