fredag, 9. juni 2023
- Annonse -

På Skjersholmane finner du entusiasme for hjemmelaget mat og uredd ungdommelig energi

MATMELDING: Det er noe tidløst med denne kaféen, det er 50 år tilbake og 50 år frem i tid. Mat som har vært spist i Sunnhordland i...

– Hamnesaka er ei sak ordføraren har engasjert seg uvanleg sterkt i, internt og...

DEBATT: Reinert Svanberg meiner Stord Ap bør koma med ei orsaking for å skapa tvil om gildskapen til Magne Bjelland (H). Av: Reinert Svanberg, Stord Frpkommunestyrerepresentant Utsagna frå Arbeidarpartiet,...

– Vi har sjølvsagt ikkje snakka ned seglforeninga

DEBATT: Tvert imot har ein framsnakka seglforening i media med kor viktig rolle dei har med sine aktivitetar for barn og unge. Av: Fredrik Litleskare,lokallagsleiar i Stord Høgre I...

– Me står likevel ved at det er uryddig at Bjelland fortset å fronta...

REPLIKK: Dette er altså meir ein kritikk av Høgre enn av Magne Bjelland. Av: Edgar Inge Damås (Ap),leiar i utval for plan og utvikling Arbeidarpartiet har ikkje hevda...

Dei har gått godt til verks for å få oss hekta på «Skrik» igjen

FILMMELDING: Skrik-filmane er ein av hovudgrunnen til at Severin Eskeland starta med filmproduksjon. No har han vore på kino og vurdert den nyaste filmen i seria. Av: Severin...

– Slike påstandar og antydingar er så grove, at eg trur det er på...

DEBATT: Eg meiner Damås bør ha respekt for dei kommunale organa som har stadfesta at eg er gild/habil i saka. Av: Magne Bjelland,Stord Høgre Eg les med undring på...

Nokre vesentlege poeng i «seglforeiningssaka»

DEBATT: Det har vorte skrive og sagt mykje om seglforeininga si brygge på Skotabergkaien den siste tida. Framstillinga har oftast vore einsidig og unyansert, og det er...

– Sunnhordland bør ikkje konkurrere om å vere forstad til storbyen

DEBATT: Tilhengjarane av Hordfast ynskjer å framstille all skepsis til Hordfast som bakstreversk og verkelegheitsfjernt. Av: John Tonnessen, Stord MDG,og Kurt Henning Ådnanes, Bømlo MDG Hordfast-begrepet er mest...

Derfor er det grunn til å stramme inn regelverket

DEBATT: Endringar i regelverket for inn- og utleige frå bemanningsføretak møter kraftig motbør fra næringsforeningane. Klubbleiaren på Aker Solutions forklarar her kvifor han støttar forslaget. Av: Amram Hadida,Klubbleiar...

Frugård er nok ikke et sted man går bare for å spise, men et...

RESTAURANTANMELDELSE: Den trivelige stemningen på Bakeriet Frugård, med energisk og vennlig betjening, er med på å demme opp for den varierende kvaliteten på maten. Av: Takk for maten,matanmelder...

Nye innleieregler struper Vestlandet

DEBATT: Deler av norsk industri er rett og slett ikke konkurransedyktig hvis den blir pålagt å ha en stab med utelukkende fast ansatte som står på vent...

Det er ikkje berre politikarar som har ansvar for integrering. Det ansvaret ligg på...

DEBATT: Å nytta omgrep som «blendakvit forsamling» og «valtaparar» gir ikkje god integrering. Av: Anja M. Austlid,2. kandiat til Stord Frp Tidlegare i veka kunne me lesa i Stord24...

Høgresida på Stord har nominert éin innvandrar blant 64 namn. Det er alt for...

KOMMENTAR: For å lukkast med integreringa er det essensielt at innvandrarar blir representert i lokalpolitikken. Det lukkast spesielt Høgre og Frp svært dårleg med. Av: Jonas Sætre,ansvarleg redaktør...

Mesterlig utført håndverk. Servitørkunst på høyeste nivå

En kjøkkensjef fra Lyon, gourmetverdens episenter, sto bak et svært vellykket gourmetmåltid på The Strand Bistro. Man må spørre seg; er vi som bor i Sunnhordland verd...

Edwin meiner me må ta eit oppgjer om korleis me pratar om sorg

Det er på tide å ta et oppgjør med sorgens tabu og innføre muligheten til å skrive ut sorgmelding.  Av: Edwin L. Nordström, Stord,psykologspesialist Hver dag blir personer rammet...

– Eg var nesten psykisk utsliten då eg forlèt kinosalen

FILMMELDING: Marvel gir seg aldri, same kor «smålig» karakterane kan bli... Her kjem tredje film i seria om maur-mannen Scott Lang, (Paul Rudd) som kan gjere seg både...

«Ein kan spørje seg om situasjonen me no står i kom som eit sjokk»

DEBATT: Me treng fagarbeidarane, og me treng å sjå kva kompetansen deira kan brukast til, både i kommunen, i spesialisthelsetenesta og på sjukehus. Av: Solveig Myhre KvinneslandStord...

Vil gjera det gratis for born og unge og bruka hallane på Stord

DEBATT: Eg er overtydd om at kvar krone som blir investert i breiddeidretten får ein ekstremt stor avkastning i form av betre folkehelse, færre som fell ut...

«Alleme» slår eit slag for keeperrolla

LESARBREV: Det er ikkje uvanleg å oppleva at ein manglar fotballspelarar som ynskjer å vera keeper. Med denne felles kjennsgjerninga kom dette gode initiativet i regi av...

– Halleraker nemner ikkje klima og natur med eitt ord

DEBATT: For å klare å endra måten me gjer ting på, må me endra måten me tenkjer på. Det er dette som er den største utfordringa til...
- Annonse -