tirsdag, 14. juli 2020
- Annonse -

– Reaksjonar til lærarane ikkje i samsvar med den rolla tilsette skal ha i...

0
Lesarbrev: Reaksjonane til aktuelle tilsette i denne saka, slik dei er blitt kjent, er ikkje i samsvar med den rolla tilsette skal ha i skuledebattar og valtorg.  Av: Bjørn...

Reagerer på mangande solidaritet med den afghanske familien: – Kvar er kvinnesakskvinnene?

0
LESARINNLEGG: Geir Martin Økland nyttar den internasjonale kvinnedagen til å setje søkjeljos på den afghanske familien som var i kyrkjeasyl på Fitjar. Av: Geir Martin ØklandI 1590 vart...

– Me er sterkt uroa over auken i ferjetakstane

0
DEBATT: Me jobbar kvar dag for å byggje større bu- og arbeidsmarknader i regionen vår, og me opplever den dramatiske auken i ferjetakstane som...

Me har ein draum for den nye skulen. Hjelp oss å få denne oppfylt.

0
DEBATT: Me ønskjer at den nye skulen vert så flott at han gjer at folk utanfrå ønskjer å flytte til Sagvåg/Litlabø framfor andre plassar i distriktet. Av: Guro...

– Helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland

0
Hvordan kan fylkesrådmannen velge å nedprioritere den sterkeste industrien i eget fylke, midt i koronakrisen?Av: Anne-Grete Sandtorv -...

«Sorry seems to be the hardest word»

0
LESERBREV: Jeg savner en viss ydmykhet og en beklagelse fra redaktøren i Sunnhordland etter at avisen ble felt i PFU, skriver Knut Øivind Markhus. Av: Knut Øivind MarkhusJeg ser i avisen...

Ansvarasfraskrivelse fra ordføreren i Husom-saken

0
DEBATT: Jeg har vært i dialog med noen fra kommunestyret. De stiller seg uforstående om hva ordføreren holder på med i denne svært alvorlige saken. Av: Mona Anita...

«Kor mange båtturistar vil kome til den beste hamna på Stord om det luktar...

0
DEBATT: - Eit biogassanlegg i Grunnavågen vil endre ryktet til Sagvågen til det verre, skriv Reinert Svanberg i ein replikk til Jan Kåre Pedersen. Av: Reinert Svanberg Dette er ein...

Nysæter Ungdomsskule skal ikkje utnyttast i eit politisk spel

0
DEBATT: Det er skuffande når FrP vel å utnytte sin posisjon i kommunepolitikken til å bruke viktige prosjekt som Nysæter Ungdomsskule til lite konstruktiv symbolpolitikk.  Av: Marita Vassnes, 2. kandidat,...

– Nå ser vi konsekvensene av nedbyggingen av forsvaret, og de er alvorlige

0
DEBATT: Ani Hystad i Stord Frp er bekymret for nedbyggingen av forsvaret i en tid med stadig hyppigere terrorangrep. Av: Ani Hystad, medlem av Stord FrpVi lever i...

– Er det handlekraft at en med rå politikraft pågriper en forsvarsløs småbarnsfamilie?

0
DEBATT: At en nytilsatt justisminister er villig til å gi grønt lys for politiet å gå aksjon mot en sovende småbarnsfamilie som har søkt tilflukt i en...

Hvorfor skal våre barn ekskluderes?

0
DEBATT: - Det er av stor viktighet at barn som leker sammen på fritiden, og som bor i samme gate, også får gå på samme skole, skriver...

– Difor er det naturleg å slå saman rettsinstansane

0
DEBATT: - Eg håpar at den vidare behandlinga av Domstolkommisjonen sin rapport ikkje blir eit reint politisk spel og ein kamp for distrikta, men at det blir...

– Ap villeier, for ikkje sei lyg, om kva Stord FrP sin plan for...

0
DEBATT: Det siste me burde gjere om me dreiv med rein og kynisk symbolpolitikk var å gå inn for tiltak som kan forsinka skulen. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Dette...

«Det er nærmest klin umulig for kvinner å få fulle stillinger»

0
DEBATT: Med de utfordringene som er i norsk helsevesen med manko på kompetent arbeidskraft må prioriteringene endres nå. Ikke om fem eller ti år. Av: Karin Bell Trædal, Stord Hovedtillitsvalgt...

– Mildt sagt oppsiktsvekkjande at studentsamskipnaden nyttar bokmål på Stord

0
DEBATT: Studentsamskipnaden på Vestlandet nyttar nynorsk i avdelingane sine i Sogndal og Førde, men i Bergen og Haugesund og på Stord nyttar dei bokmål. Kvifor det? Av: Erling Løklingholm Leivestad, leiar...

– Ser med stor bekymring på dårlegare ferjetilbod

0
DEBATT: Dei føreslåtte kutta i ferjeavgangane mot Tysnes øydelegg mobiliteten i Sunnhordlandsregionen, og skapar store problem for vår felles bu- og arbeidsmarknad. Av: Anne-Grete Sandtorv, Dagleg leiar, Stord næringsrådStord...

Stord Venstre støttar biogassanlegg på Eldøyane

0
DEBATT: Eit biogassanlegg vil gjere Eldøyane til ein grøn spydspiss inn i det grøne skiftet, skriv Geir Angeltveit. Av: Geir Angeltveit, Stord VenstreTorsdag skal styret i Sunnhordland Naturgass...

Jamal og Wafaa bor på Heiane mottak: – Vi har vært papirløse i over...

0
INNLEGG: – Vær så snill å la oss få bli, skriver Jamal Waisi Hassan og Wafaa Hassan, som har fått utvisningsvedtak fra UDI.

Styret i Fitjar Kraftlag: – Me legg ikkje opp til sal av kraftlaget

0
DEBATT: Vår oppfordring er: Ver ein ansvarleg eigar og fitjarbu og stem for endringane som styret har lagt fram! Av: Styret i Fitjar Kraftlag v/ Agnar Aarskog, Simen...
- Annonse -