onsdag, 3. juni 2020
- Annonse -

Alvorleg situasjon for Sunnhordland dersom Hordfast ikkje blir prioritert

0
Debatt: Hordfast vil dempe dei negative effektane av at oljenæringa er på retrett og at fleire skal finna seg nye jobbar i nye...

Bryggerimeisteren i ELØ: – For oss er koronakrisa verksemdkritisk

0
INNLEGG: Vi meiner ikkje at du skal drukne dine sorger i glaset. Men når du likevel skal handle øl: Vel norsk, støtt ditt...

– Alle gode krefter må gå i lag for å utvikle campusen på Stord

0
DEBATT: La det vere sagt med ein gong: HVL har ingen planar om å leggja ned nokon av dei fem studiestadane våre.  Av: Berit Rokne, rektor, Høgskulen på VestlandetDen siste...

– Difor er det naturleg å slå saman rettsinstansane

0
DEBATT: - Eg håpar at den vidare behandlinga av Domstolkommisjonen sin rapport ikkje blir eit reint politisk spel og ein kamp for distrikta, men at det blir...

Takk for at du har fulgt Stord24 i året som har gått!

0
Etter mindre enn eitt år i drift går Stord24 inn i eit spennande 2018 med vidare satsing på nettavisa, ny tilsetjing og overtaking av Fitjarposten. Av: Jonas Sætre, redaktør...

Næringsforeningene: – Hordaland og Sogn og Fjordane splitter Vestlandet

0
DEBATT: Navnet "Vestlandet" splitter en landsdel som mer enn noen gang trenger å jobbe sammen - uavhengig av nåværende og framtidig fylkesgrenser, skriver næringsforeningene på Vestlandet. Av: Marit Warncke, Bergen...

– Et meget solid politisk flertall på Stortinget er for å realisere Hordfast

0
DEBATT: Øvyind Halleraker meiner det skjer mykje spennande omkring Hordfast om dagen, sjølv om enkelte forsøker å skapa eit anna bilde. Av: Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast...

Nok ei utsetjing?

0
DEBATT: Det er svært problematisk at ein gong på gong må nær revidera heile dei økonomiske føresetnadane for å få realisert ny ungdomsskule. Eg er bekymra for stadig...

Saman skal vi halde hjula i gong

0
INNLEGG: Vi jobbar alle for eit felles mål om å komme oss godt gjennom krisa, sikre bedrifter, arbeidsplassar, alle innbyggarane og norsk økonomi....

Krisa viser kor avhengig me alle er av fellesskapet

0
Kronikk: Det kjem ei tid etter krisa også, der applausen har stilna og me gradvis kjem inn i kvardagen att.Av:...

Næringsforeningene: – Dette blir viktig for Vestlandet de neste årene

0
Næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger ber nasjonale og regionale politikere være modige og stille opp for Vestlandet de neste fire årene. Av: Marit Warncke, Bergen Næringsråd Harald Minge,...

Påskehelsing frå prosten i ei underleg tid

0
Midt i krevjande tider kjem påska. Det er tid for ei annleis påskefeiring.Av: Svein Arne Theodorsen,Prost i Sunnhordland

FrP står last og brast med trusfridomen

0
DEBATT: Terrorangrepet mot moskeen i Bærum var ikkje berre eit åtak på eit gudshus og uskuldige menneske. Det var også eit åtak på trusfridomen. Av: Sigbjørn Framnes, Ordførarkandidat, Stord FrPTrusfridom...

Ta samane på alvor – ingen gift i Repparfjord!

0
At eit norsk regjeringsparti lukkar augo for dei alvorlege såra som kom etter fornorskingsprosessen er bekymringsverdig, skriv Stord SU på Samefolkets dag. Av: Tara Wiers Kvamme (15) Leiar i Stord...

Nok eit vellukka venskapsår med Comalapa

0
LESARBREV: Venskapsforeininga Stord-Comalapa ser tilbake på eit innhaldsrikt 2017, med delegasjonstur til Guatemala, Comalapa-kveld på biblioteket og solidaritetsaksjon på Stord vidaregåande skule. Venskap Stord-Comalapa blei starta i 1989...

– Me i Stord kommune er gode på integreringsarbeid

0
Debatt:  I lys av at innvandrarar utgjorde ca. 10 % av det totale innbyggjartalet i kommunen i 2016, var det behov for å betre inkludera denne gruppa Av:...

– Skuffande og temmeleg arrogant av Domstolsadministrasjonen

0
DEBATT: Det er temmeleg arrogant når DA no ser ut til å pressa fram felles leiing mellom Sunnhordland og Haugaland før den framtidige strukturen er avklart Av: Gaute...

– Me motseier oss dei føreslåtte tiltaka for å redusere Nysæter-prosjektet

0
DEBATT: IL Solid er ikkje samd i innsparingstiltaka som rådmannen har skissert for å redusere kostnaden for ny ungdomsskule og idrettsanlegg på Nysæter. Av: Karl Olav Gravdal -...

– Gleda over at grendaskulane vart redda skulle vise seg å bli kortvarig

0
DEBATT: Dersom elevane som no går i 6. klasse ved Øvrebygda og Selevik blir flytta til Rimbareid allereie frå hausten av er dette eit alvorleg inngrep i...

Startpistolen har gått for Norge sitt neste industrieventyr

0
Lesarbrev: Det grøne skiftet treng kompetansen på Stord, og me skal gjere vårt for at dei grøne oppdraga kjem her. Av: Geir Angeltveit, Ordførarkandidat, Stord Venstre I går torsdag 22. august...
- Annonse -