lørdag, 25. mars 2023
- Annonse -

Bruk lokaldemokratiet neste gong smitteverntiltak skal setjast i verk

KOMMENTAR: Dei siste vekene har administrasjonen i Stord kommune vedteke fleire inngripande tiltak, utan at desse har vore forankra politisk. Det må det bli ei endring på. Av:...

– Bygg nytt krisesenter attmed sjukehuset på Stord

Kan ei omorganisering av det psykiske helsetilboda i Helse Fonna frigjere lokalar til nytt krisesenter? Av: Kjell Larsen Eg kunne lesa i bladet «Vikalappen» eit ønskje om å bygga...

– Utviklingen er ikke en rettsstat verdig

DEBATT: - Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for...

Hvem er jeg til å dømme valget du har tatt – og hvem er...

DEBATT: Er det ikke bedre å vise omsorg, forståelse og kjærlighet til både de som har valgt å ta vaksinen, og de som ikke har? Av: Ina Angelica...

Ekstraordinære straumprisar krev kortsiktige tiltak og langsiktig handling

DEBATT: Norge har alle forutsetningar, og ligg betre an enn dei fleste. Lat oss nytta dei naturgitte fordelane vi har! Av: John Martin Mjånes,administrerande direktør i SKL Det er...

Kampen for å halde på beredskapen i bygda

DEBATT: Me ber om at Sagvågsbuen som er opptatt av å fortsatt bu trygt i ei bygd med tilfredstillande beredskap, mobiliserer og er med på å fortelje...

– MS Sagvåg er en båt og ikke et tiltak

DEBATT: I dette spesielle tilfelle håper jeg at Stord kommune vil hjelpe til slik at Tone fortsatt kan få bo i båten sin lovlig sammen med datteren...

– Vi kommer til å se en arbeidsledighet vi aldri har sett maken til,...

DEBATT: Jeg vil ha et Norge som er levedyktig og økonomisk bærekraftig også etter at vi har bekjempet Covid-19 Av: Atle Wigum, Stord,dagleg leiar i Subshore AS Kjære...

Epland med optimistisk julehelsing: – Framtidsutsiktene er sjeldan gode

LESARBREV: Eg vil oppmoda til at me i denne tida viser ekstra omtanke for kvarandre og gjerne gjer ein ekstra innsats for dei me ser treng det,...

– Me reagerer kraftig på måten trussamfunnet vårt blir framstilt på

DEBATT: Våre medlemmer aksepterer ikkje å få ei historie tredd nedover hovudet som dei ikkje kan kjenne seg igjen i. Av Torstein Leth,Styreleiar, Brunstad Kristne Menighet på Stord Onsdag...

Stord vert hydrogen-hovudstad – næringa er klar!

DEBATT: Om eit halvt år vil det bli produsert rein hydrogen – det som gjerne blir kalla grøn hydrogen – på Stord. Av: Thor Henrik Hagen,Dagleg leiar HYDS...

– Russestyret på Stord kommer med uriktige påstander

Lesarbrev: Det er trist at av de ca. 300 betalende gjestene så var det et par som drakk seg så full at ambulanse måtte tilkalles. Av: Dennis Kiil, manager...

Nedlegging av Øvrebygda skule vil ha svært alvorlege konsekvensar for borna

DEBATT: Dersom Øvrebygda skule blir lagd ned vil elevane på skulen miste eit godt skuletilbod, kjennskap til eige nærmiljø, tilhøyrighet til bygda og samhald mellom alle ungane...

Driv kommunen eit skjult spel om barnehageplassar?

DEBATT: - Dei planlagte nedskjæringane i offentlege barnehagar vil også kunne få konsekvensar for dei private barnehagane på Stord Av: Liv Jorunn Alvsåker,føresatt ved Furuly barnehage Stord kommune...

– Myndighetene mener nå alvor med å ta fra Muaz (2) og Bilal (4)...

DEBATT: En mor kastes ut av landet, to små gutter blir igjen uten sin nærmeste omsorgsperson. Dette går ikke lenger. Barnas rettsikkerhet må styrkes. Av: Anders Waage Nilsen Før...

– Effekten av å komma seg ut og nytta sansane er utruleg verdifull

Korleis kan me skapa lyspunkt og variasjon i dagane som kanskje glir over i kvarandre? Eg har eitt konkret råd; Oppsøk naturen! Bryt opp kvardagen. ...

Det uvanlege Vestlandet

«No er det vanlege folks tur», seier den nye regjeringa. Då kan vi i alle fall slå fast éin ting etter å ha sett den nye regjeringa...

Kjetil lukkast med lokal podkast, men er det reklame eller journalistikk?

KOMMENTAR: Sunnhordlandspodden har etablert seg som ein populær mediekanal i lokalsamfunnet. Men lyttarane fortener å vite kva det er dei eigentleg lyttar på. Av: Jonas Sætreansvarleg redaktør i...

– Eg ber for dei som er råka av krisa

Påska vert annleis i år og. Koronapandemien legg framleis eit mørke over oss. Eg hadde håp om å feira gudstenester i påska med fysisk fellesskap i kyrkjene...

– Slutt å høre på klimabløffen

DEBATT: MDG, AP, Rødt og SV vil stenge ned norsk oljeproduksjon, som vil få katastrofale følger for Sunnhordland. Av: Jan Inge AasheimDemokratene, Stord Stord er landets største kommune med...
- Annonse -