onsdag, 11. desember 2019
- Annonse -

Ja til å beholde bibelens norm for samliv i Norge

DEBATT: Noen unge er i dag utrygg på å gå inn i et ekteskap og starte familie, fordi de tenker «hva om jeg...

«Sjå og bli sett»

Les Åge Stokken sitt dikt som han framførte under julelys-tenninga i Sagvåg sentrum i helga.Av: Åge Stokken

– Et meget solid politisk flertall på Stortinget er for å realisere Hordfast

DEBATT: Øvyind Halleraker meiner det skjer mykje spennande omkring Hordfast om dagen, sjølv om enkelte forsøker å skapa eit anna bilde. Av: Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast...

Skal det aldri ta slutt?

DEBATT: Fem prosent av den norske befolkningen, like mange kvinner og menn, oppgir at de noen gang i oppveksten har blitt utsatt for...

– Å ikkje prioritere sentrumsskulane kan koste oss dyrt

DEBATT: Kva er det som er annleis med Stord? Har ikkje vi dei same utfordringane som andre kommunar med ein bykjerne av ein viss storleik har?

– Stord kommune må unngå å skapa uro, frustrasjon og sorg

DEBATT: Me lurer på om kommunen bevisst skapar frykt og utryggheit hos tilsette, foreldre og born i Nysæter med eitt mål for auga: Å...

– Ungdomsklubben redda ungdomstida mi

DEBATT: Me skal kjempa for klubben òg den verdige fritida me har rett på!Av: Cecilie Arnevik Sæbø (20),støttemedlem i...

Lærarar uroa over kutt: – Langeland skule vil bli hardast ramma

LESARBREV: Klubben på Langeland skule stiller seg sterkt kritisk forslaget om å kutte i elevressursen.Av: Sigrun Marthinussen Bruborg,Klubbstyremeldem, Langeland skule

Nei, det er nok heller du som bør skamme deg, Magne Rommetveit

KOMMENTAR: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit meiner Sunnhordland bør skamme seg for å setje på trykk ei politisk annonse frå Framstegspartiet. Med det viser han ein heilt oppsiktsvekkjande mangel...

Framleis godt venskap mellom Stord og Comalapa

Lesarbrev: Endå ein gong kan me melde om stor aktivitet i venskapen mellom Stord og San Juan Comalapa i Guatemala, skriv leiar i venskapskomiteen Jan Morten Nesse. Det...

– Kuttforslaga til rådmannen vil redusera livskvaliteten til utviklingshemma betydeleg

DEBATT: Kommunen bryt FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsettfunksjonsevne dersom kutta til rådmannen blir realiserte, skriv leiaren i NFU Stord/Fitjar. Av: Evy Skogedal leiar, Norsk Forbund for Utviklingshemma...

– Difor kunne eg som lærar aldri ha røysta på Høgre

DEBATT: For Høgre er eit born i hovudsak framtidig arbeidskraft. Ikkje ein plass nemnar partiet bornas ynskjer eller behov eller trivsel eller eigen verdi. Av: John Tonnessen, Ordførarkandidat, Stord MDGEg...

Elsk den du vil

Lesarbrev: Me er alle født frie og me har alle rett til å oppleve lykka. Det krevjast at me aldri gløymer verdien av å stå opp for...

Fekk oppleva gåva det er å ha eit venskap i den rike mayakulturen

LESARBREV: Nok eit kapittel om Comalapa har brent seg inn i minna våre. For kvar gong ein vitjar Comalapa vert det litt vanskelegare å dra derifrå. Av: Jan...

– Å legge ned barnehagen på Nysæter vil bli en psykisk påkjenning for barna

DEBATT: Dersom Sagvåg barnehage avd. Nysæter blir lagt ned, vil det bety at noen av barna vil ha gått i tre forskjellige barnehager før...

Stord Venstre støttar biogassanlegg på Eldøyane

DEBATT: Eit biogassanlegg vil gjere Eldøyane til ein grøn spydspiss inn i det grøne skiftet, skriv Geir Angeltveit. Av: Geir Angeltveit, Stord VenstreTorsdag skal styret i Sunnhordland Naturgass...

– Politikerne glemmer oss som har blitt sviktet og ødelagt av gamle feil

Lesarbrev: Det er ikke mange politikere som har tatt steget frem i lyset for å forklare hvordan det er mulig å behandle barn og menneske på en slike...

Stord kommune skal verta ein føregangskommune når det gjeld heiltid

Lesarbrev: Me vil arbeida for at alle som ønskjer det skal få heiltidsstilling i kommunen vår. Av: Tarjei Aamot Haga 5. kandidat Stord ArbeidarpartiArbeidarpartiet har alltid teke kampen for heile,...

– Russestyret på Stord kommer med uriktige påstander

Lesarbrev: Det er trist at av de ca. 300 betalende gjestene så var det et par som drakk seg så full at ambulanse måtte tilkalles. Av: Dennis Kiil, manager...

– Mente jeg at klimakrisen er en feberfantasi? Absolutt. Her forklarer jeg hvorfor.

DEBATT: Tweeten min var absolutt ment for å provosere, men også for å skape debatt. Det klarte den langt bedre enn jeg hadde sett for meg. Av: Emil T....
- Annonse -

Følg oss

6,433TilhengjararLik
1,081FølgararFølg
223FølgararFølg