torsdag, 27. februar 2020
- Annonse -

Stord Ap vil ha betre rettar for ureturnerbare asylsøkjarar

0
DEBATT: Arbeidarpartiet må gå i brodden for å endra asylpolitikken, slik at den legg større vekt på dei universale menneskerettane og barnekonveksjonen.

Svar på kritikk om å få ting gratis

0
KOMMENTAR: Stord24 er ei abonnentsavis, og vårt mål er å produsere best mogleg journalistikk for abonnentane våre. Så enkelt er det.

Inviterer til forlik om kommunale barnehagar

0
– Me har hatt eit felles ynskje om å koma til ei god løysing, skriv opposisjonspartia SV, Raudt, Venstre og MDG.

Eit hjertesukk frå dei tilsette i Skogatufto barnehage: «Lat oss alle få vera i...

0
DEBATT: Me kan ikkje sjå og forstå at å planlegge for oppbrot i barn sit liv kan føra til noko økonomisk vinning på sikt?...

– Politikarane på Stord må slutta å skapa uro, frustrasjon og sorg

0
DEBATT: Dei vala politikarane skal ta i februar 2020 vil få store konsekvensar for barnehagepolitikken i fleire år framover i Stord.

– Me er sterkt uroa over auken i ferjetakstane

0
DEBATT: Me jobbar kvar dag for å byggje større bu- og arbeidsmarknader i regionen vår, og me opplever den dramatiske auken i ferjetakstane som...

– Ikkje sett barnehagene opp mot kvarandre

0
DEBATT: I tida fram mot endeleg kommunestyrehandsaming seinare i februar ber me om eit ordskifte der barnehagane ikkje vert stilt opp mot kvarandre...

Driv kommunen eit skjult spel om barnehageplassar?

0
DEBATT: - Dei planlagte nedskjæringane i offentlege barnehagar vil også kunne få konsekvensar for dei private barnehagane på StordAv:...

– Det skremmer oss at politikarane ikkje tenkjer langsiktig

0
DEBATT: Dersom Furuly barnehage sine 46 plassar vert lagt ned, byggjer ein ned heile det kommunale barnehagetilbodet i Stord kommune.

– Ei nedlegging av Furuly barnehage råkar dei mest sårbare av oss

0
DEBATT: - Me foreldre kjenner oss forbigått i denne saka, skriv tre av foreldra til ungar i nedleggingstruga Furuly barnehage.Av:...

– Hordaland er historie, men Sunnhordland består

0
DEBATT: Sunnhordland er godt posisjonert for å ta det nye tiåret med storm.Av: Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Ap

La ungdomen delta på UKM

0
DEBATT: Born og unge sitt fritids- og kulturtilbod må vere eit satsingsområde for livsglede, folkehelsa og personleg utvikling.Av: Geir Angeltveit,...

Skremmande antikvarisk frå Økland og Simonsen

0
DEBATT: Legning er ikkje eit «val» ein tar seinare i livet, som ein kan «kurerast» for. Det er verken smittsomt, plagsomt eller øydeleggande på...

Ja til å beholde bibelens norm for samliv i Norge

0
DEBATT: Noen unge er i dag utrygg på å gå inn i et ekteskap og starte familie, fordi de tenker «hva om jeg...

– Et meget solid politisk flertall på Stortinget er for å realisere Hordfast

0
DEBATT: Øvyind Halleraker meiner det skjer mykje spennande omkring Hordfast om dagen, sjølv om enkelte forsøker å skapa eit anna bilde. Av: Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast...

«Sjå og bli sett»

0
Les Åge Stokken sitt dikt som han framførte under julelys-tenninga i Sagvåg sentrum i helga.Av: Åge Stokken

– Stord kommune må unngå å skapa uro, frustrasjon og sorg

0
DEBATT: Me lurer på om kommunen bevisst skapar frykt og utryggheit hos tilsette, foreldre og born i Nysæter med eitt mål for auga: Å...

– Å ikkje prioritere sentrumsskulane kan koste oss dyrt

0
DEBATT: Kva er det som er annleis med Stord? Har ikkje vi dei same utfordringane som andre kommunar med ein bykjerne av ein viss storleik har?

Skal det aldri ta slutt?

0
DEBATT: Fem prosent av den norske befolkningen, like mange kvinner og menn, oppgir at de noen gang i oppveksten har blitt utsatt for...

Lærarar uroa over kutt: – Langeland skule vil bli hardast ramma

0
LESARBREV: Klubben på Langeland skule stiller seg sterkt kritisk forslaget om å kutte i elevressursen.Av: Sigrun Marthinussen Bruborg,Klubbstyremeldem, Langeland skule

Følg oss

6,540TilhengjararLik
1,183FølgararFølg
226FølgararFølg