onsdag, 14. april 2021
- Annonse -

I verste fall kunne 600 av våre faste tilsette på Stord bli permittert, skriv...

0
Me tek inn utanlandsk arbeidskraft for å unngå permitteringar. Av: Jarle Henriksrud,Verftsdirektør, Aker Solutions på Stord Regjeringa gav...

Sp i Vestland kunne vore med i eit verdsmeisterskap i splitt og hersk

0
DEBATT: Alfred Bjørlo (V) meiner Senterpartiet i fylket talar med to tunger i kampen om vegmidlar. Det kan vere interessant for...

– Noen har det som sport å kjøre på piggsvinet og lar det ligge...

0
LESARBREV: Vi nærmer oss en tid der vi ofte møter på et piggsvin, enten på veien eller i hagen din og derfor er dette...

Til deg som ikkje gleder deg til påske

0
Hugs at de ikkje er åleine. Det er mange som synest høgtidene er ekstra tunge. Av: Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H)

– Eg ber for dei som er råka av krisa

0
Påska vert annleis i år og. Koronapandemien legg framleis eit mørke over oss. Eg hadde håp om å feira gudstenester i påska med fysisk...

Det er som oftast etter feriar smitten blussar opp

0
DEBATT: Det viser seg at etter sommarferie, juleferie, haustferie og vinterferie blussar smitten opp att. No står påsken for tur. Som mor og lærar...

Difor vil ikkje Stord24 dekkja rettssaka mellom Epland og Ing. Jørgensen

0
KOMMENTAR: Stord24 kan hamna i konflikt med vær varsam-plakaten dersom me skulle skriva om rettssaka. Av: Jonas Sætre,Ansvarleg redaktør i...

– Magne Rommetveit har ikkje reint mel i posen. Han har ein pose full...

0
DEBATT: Spelet om trafikkstasjonane gjer tonen krass mellom politikarane. Her får Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) svar på tiltale av Sigbjørn Framnes (Frp).

– Dette er ikkje bare frekt, det er også komisk og urett

0
DEBATT: Magne Rommetveit (Ap) er lite imponert over at regjeringa som seier dei har redda Stord trafikkstasjon frå nedbygging. Av: Magne...

Ynskjer Høgre ein radikal og bilfiendtleg klimapolitikk?

0
DEBATT: I klimaplanen seier Høgre at det også nesten utelukkande skal seljast nullutsleppsbilar i 2025. Vil dei ha eit forbod mot nye bensin- og...

Samarbeidsrådet for Sunnhordland 40 år!

0
LESARBREV: Det er ingen dristig påstand å hevde at Samarbeidsrådet for Sunnhordland har spela ei viktig rolle i ei rekke av dei viktige, samfunnsbyggjande...

Han er skeptisk til regjeringa si kriselovgiving: – Kvar er gangsynet?

0
DEBATT: Flertallet blir ikke hørt, alt styres og kontrolleres i korridorer og møterom av en mindretallsregjering. Av: Bjarte Bertelsen, BømloNestleiar, Industri-...

Ser med uro på at Oslo-ruta vert innstilt

0
DEBATT: I den særs krevjande situasjonen me er i denne vinteren og våren, vert det avgjerande viktig at flyplassen på Stord får nødvendig økonomisk...

Godt nytt år til alle våre lesarar!

0
Kommentar: Det spesielle året 2020 går mot slutten, og me vil takka alle våre lesarar, tipsarar, intervjuobjekt og samarbeidspartnarar for året som har gått.

Med ynskje om ei god jul og eit betre 2021

0
Når 2020 går mot slutten, nytta høvet til å rosa og takka dykk for måten me som lokalsamfunn har møtt og handtert situasjonen på.

Felles fritidskortordning til Stord, Bømlo og Fitjar!

0
LESARBREV: At det frå sentralt hald no blir gitt klarsignal er fantastisk gode nyheter for Stord, Bømlo og Fitjar, og viser at langsiktig politisk...

Kjære politikar: Ikkje meir festtalar, vær så snill, nå krevst det handling!

0
DEBATT: For at Helseparken skal kunne tiltrekkje seg dei nødvendige spesialistane, må me kunne tilby avtale med helseføretak. Det pågår ein...

– Me reagerer kraftig på måten trussamfunnet vårt blir framstilt på

0
DEBATT: Våre medlemmer aksepterer ikkje å få ei historie tredd nedover hovudet som dei ikkje kan kjenne seg igjen i. Av...

Vi skal ta godt vare på rettstryggleiken og tingretten

0
DEBATT: Så lenge Høgre sit med makta kan Sp sove trygt i forhold til at det ikkje vil bli ei sniknedlegging av tingrettar, heller...

– Det er ikkje vanskeleg å forstå at dette gjer innbyggjarane urolege

0
DEBATT: Sjølv om Covid-19 er krevjande for oss alle, er det viktig at me prøver å unngå stigmatisering, anten det no er av ungdom...