Sigbjørn Huus er hovudaksjoner og dagleg leiar i Brygging.no. Foto: privat
- Annonse -

Konkurransen med netthandelen vart for tøff for bryggebutikken på Heiane, Brygging.no.

Sidan 2011 har det vore mogleg å skaffe utstyr og råvarar til ølbrygging på Stord, i bryggebutikken Brygging.no. Butikken starta først opp i Sagvåg, og flytta sidan til Heiane.

Men no er det slutt. Sunnhordland tingrett har nyleg opna konkurs i buet til selskapet.

Bubetyrar Kjell Petter Neset i Responsa advokatkontor, fortel at konkurransen vart for stor for selskapet til at dei kunne drive vidare.

– Dei var tidleg ute og gjorde det godt nokre år. Så er det blitt mange som sel, mellom anna utanlandske aktørar som sel gjennom netthandel. Marginane er blitt mindre, og dei er blitt prist ut, seier Neset.

– Kor mykje skuldar selskapet?

- Annonse -
- Annonse -

– Kva dei skuldar veit me ikkje så mykje om no, då me ikkje har fått inn alle krava. Men i første omgang har me konstantert at verdiane er mindre enn gjelda til selskapet. Då betyr det at me tek pant i varelageret.

- Annonse -

Rekneskapstal frå 2017 viser at selskapet enda opp med eit underskot på 380.000 kroner.

Han opplyser at det ikkje er nokon tilsette i selskapet som mister jobbane sine, utanom dagleg leiar og hovudaksjonær Sigbjørn Huus.

Bubestyraren fortel at dersom det er nokre bryggeinteresserte som ønskjer å overta verksemda er det gode moglegheiter til det.

– Dersom nokon ønskjer å overta butikken er alt av utsytr på plass for å drive vidare. Det er bryggemaskinar og ferdige blandingar. I utsalspris har dette høge verdiar, seier Neset.