Foto: Brygga 11
- Annonse -

Etter ein svært lang vinterdvale nærmar det seg sesongopning for Brygga 11, men i ein noko ny drakt.

5. mai er opningsdatoen mange mathungrige på Stord no har venta lenge på. Restauranten Brygga 11 på Sunnhordlandskaien i Leirvik har i år vore vinterstengt for første gong sidan restauranten opna, med unntak av Sushi-restaurantanten.

Men nokre justeringar skal gjerast før dørene vert opna. Restauranten vil i år satse meir på brasserie-konseptet. Slik skal dei prøve å nå ut til eit breiare publikum, og ikkje berre dei spesielt interesserte.

Ikkje gourmet-restaurant

– Me skal fokusere på å vere ein plass du alltid kan gå, der du kan kome i arbeidskler og ta deg ein øl og ein burger, seier Geir Skeie til Stord24.

Meisterkokken meiner det har vore ein misforståing at Brygga 11 har vore ein gourmet-restaurant, og at det har gjort at folk har vegra seg for å oppsøke restauranten i kvardagen. Difor supplerer restauranten i år med kjøtrettar på menyen, til dømes ein god gamaldags burger.

- Annonse -

– Det har vore ein slags oppfatning av at ein må vere fint kledt og at det må vere eit spesielt høve for å besøke oss. Men det er ikkje slik Brygga 11 skal vere, seier Skeie.

Geir Skeie er optimistisk med tanke på restaurantdrift på Stord.

– Har Brygga 11 vore litt for fint for Stord?

– Stordabuen har kanskje oppfatta det litt for fint, trur eg. Me har ikkje vore flinke nok å kommunisere at me er ein plass for alle. Ideen var at konseptet skulle ver ein plass for alle.

God erfaring med sesongdrift

Etter sviktande omsetnad valde restauranten å stengje dørene for vinterhalvåret i fjor haust. Om dette blir ein fast rutine, kjem i hovudsak an på marknaden, seier Skeie.

– Det handlar jo om at folk må vise at dei vil ha restauranten. Det er jo sånn at ein ofte gløymer å bruke den. Men me har jo veldig god erfaring med å drive sesong, sidan me har gjort det i Sandefjord så er me flinke på det og veit korleis me skal gjere det. Det er litt anna måte å drive på å drive ein heilårsdrift.

Praktisk for Skeie er det også at Brygga 11-restauranten i Hemsedal har ope i vinterhalvåret, slik at det er lett å hente inn tilsette til Stord når restauranten i Hemsedal har stengt. Men han vil ikkje avskrive heilårsdrift likevel.

– No skjer det mykje positivt på Stord, og me ønskjer å ha ope så lenge me ikkje tapar pengar på det. Me har sett at vinteren har vore veldig vanskeleg å få til, og me ser at me kan ha ope Sushi-delen slik at det ikkje er hundre prosent stengt. Men det er ikkje skrive i stein at det alltid vil bli stengt om vinteren.

Optimisme i bransjen

Som det meste av næringslivet på Stord så er også Geir Skeie svært fornøyd med tildelinga av Njord-kontrakten til Kværner.

– Dette er jo veldig viktig for oss, og vil føre til ein heilt anna stemning på Stord både blant private og verksemder. Ein av dei første tinga som ryk er jo å det å gå på restaurant og ta seg ein utepils. Så det er veldig bra for oss som driv i denne bransjen.

– På kort tid har det vore tre konkursar i serveringsbransjen på Leirvik, med Peder Bakar, Casa di Spania og nyleg 59 Grader Nord. Er stordabuen vanskeleg å få ut på byen?

– Generelt er restaurantar ein vanskeleg marknad, for det er veldig små marginar. Eg vert irritert når folk seier det er dyrt å gå ut og eta, men drar du ut i Europa der løningane er halvparten som i Norge så kostar det ofte likevel det same. Folk forstår ikkje heilt kva det eigentleg kostar å drive restaurant. Mat er ekstremt billig i Norge i høve til kva folk tener.

Liv laga

Geir Skeie har likevel god tru på at det er liv laga for mange år medd Brygga 11 på Stord. Dei må berre jobba litt betre med å vise kven dei er.

– Sjølv om me tidvis hatt veldig mykje gjester så har me ikkje vore flinke nok til å kommunisere kven me er. Me skal vise at me er her for alle. Dersom du berre vil ha ein utepils så kan du ta den hos oss.

Brygga 11 på Stord har vore open sidan 2012. Restauranten starta som eit samarbeid mellom Skeie og GSE Sandvik, som også eig lokala i Sunnhordlandskaien. Den første Brygga 11-restauranten starta i Sandefjord, og seinare er det også opna restaurant i Hemsedal.

- Annonse -