130 personar gjekk bak "Kirken på pride" sin fane under Pride-paraden i Haugesund i sommar. På Stord ser det ut som at dei kristne vil vere heilt fråverande i paraden. Foto: Den norske kyrkja
- Annonse -

Korkje Den norske kyrkja eller Kristeleg Folkeparti på Stord ønskjer å slutte seg til «Storapride».

Etter at Stord Sosialistiske Ungdom offentleggjorde planane om å arrangere historiens første Pride-arrangement på Stord, har svært mange lag og organisasjonar støtta opp om arrangementet. Til no er det 26 lag og organisasjonar som har slutta seg til «Storapride».

I følgje arrangørane har no nesten alle politiske parti på Stord meldt frå om at dei støttar arrangementet, frå Raudt på venstresida til Framstegspartiet på høgresida.

Men Kristeleg Folkeparti har valt å stå utanfor.

– Stord KrF ønskjer ikkje å sluttte seg til arrangementet, opplyser leiar i Stord-KrF, Dag-Ove Fauskanger.

Homo-splid i partiet

Den siste tida har Kristeleg Folkeparti opplevd mykje uro og hatt mange utmeldingar nettopp grunna homosaka. Bakgrunnen er at partiet sin familiepolitiske talsperson, som også er prest, nyleg via eit likekjønna par.

- Annonse -

Det var også mange i partiet som reagerte då KrF-leiar Knut Arild Hardeide deltok i Pride-paraden i Oslo for eit par år sidan. Sjølv om partiet sitt lokallag på Stord ikkje ønskjer å støtte Pride på Stord, vil ikkje Fauskanger hindre partiet sine medlemmer om å delta.

– Når det gjeld deltaking må det vere opp til det enkelte medlemmet i partiet.

– Unaturleg for meg å delta

Då Pride vart avholdt i Haugesund i sommar for første gong, var kyrkja ein aktiv medarrangør. Det vart avholdt «regnbogemesse» som ein del av arrangementet, og 130 personar gjekk under fanen «Kirken på pride» under pride-paraden.

Den nye soknepresten på Stord, Olav Johannes Oma, kjem ikkje til å delta på Storapride. Foto: Fitjarposten

Men på Stord ser det ut som at kyrkja kjem til å vere heilt fråverande.

– No er dette eit ganske spontant arrangement som kom opp for ikkje så lenge sidan, og me har ikkkje hatt det til handsaming i Stord Sokneråd. Men det hadde nok vore unaturleg for meg å delta på arrangementet, fortel sokneprest på Stord, Olav Johannes Oma.

– Samtidig har eg respekt for dei som ønskjer å vera med, og ser at det er ein måte å kjempe den kampen. Det er sikkert folk frå kyrkja som vil delta, og det må dei få bestemme heilt sjølv.

For eit par år sidan spurte Sunnhordland alle prestane i Stord og Fitjar om korleis dei forhaldt seg til å vie likekjønna par. Fem av dei seks dåverande prestane sa at dei ikkje ønskte å gjere dette, deriblant Oma.

– Eg har ikkje skifta syn, og eg orkar ikkje skifte syn berre for å få ei overskrift i avisa. Men det er jo prestar i Sunnhordland som viar likekjønna par. Alle som vil kan i dag bli via i kyrkja, seier Oma.

Støtte frå bymisjonen og KFUM/KFUK

I Haugesund var også Kirkens Bymisjon ein aktiv støttespelar til arrangementet. Organisasjonen opplyser at også dei støttar opp om «Storapride», men at dei ikkje har høve til å delta.

– Me klarar ikkje å stille, då arrangementet kom ganske brått på. Men me har gitt arrangøren beskjed om at me støtter Pride Stord og ønskjer lukke til med arrangementet. For oss er menneskerettane likeverd og mangfald viktig. Gud elskar alle, og me vil støtte opp om alle menneske uavhengig av legning, seier dagleg leiar Arne Valen i Kirkens Bymisjon.

Det same gjeld KFUM/KFUK Haugalandet, som også deltok på Haugesund Pride.

– Me støttar arrangementet på Stord, det gjer me garantert. Me er kjempeglade når noko slikt skjer. Men om me kjem til å mobilisere deltaking lokalt på Stord, det veit eg ikkje, seier dagleg leiar Lars Breivik Hellerdal, som fortel at dei for tida har avgrensa aktivitet på Stord.

Arrangøren opplyser at også «Åpen Folkekirke Bjørgvin» støttar Storapride, som vil bli avholdt 15. september.

- Annonse -