Geir Angeltveit i Stord Venstre vil at kommunen skal opprette ein pott som skal kome leikeplassane i byen til gode. Illustrasjonsfoto: Bodø kommune
- Annonse -

DEBATT: Geir Angeltveit (V) vil at kommunen skal innføre eit leikeplassfond som innbyggjarane kan søkje på, framfor å bygge ein større leikeplass i Leirvik sentrum.

Av: Geir Angeltveit, Venstre

Folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein la fram innbyggjarundersøkinga i kommunestyret sist. Det innbyggjarane gjennom henne har gitt oss av innspel både inspirerar og utfordrar oss på å skapa gode nærmiljø.

Ei av dei funna som kom fram i innbyggjarundersøkinga frå borna er at dei saknar velfungerande leikeplassar NÆR seg. Der dei kunne gå og leika utan å gå for langt. Og der foreldre kan sende borna sine, utan å alltid passa på.

Fri leik og boltring er fysisk fostring for borna, og noko me bør prioritera i eit folkehelseperspektiv.

I ymse bustadfelt skjer det eit skifte etter kvart som born veks opp, leikeplassar som ikkje vert nytta forfaller fort. Og nokre nabolag vert mindre attraktive for nye familiar.

- Annonse -

I Hadlabrekko sto dugnadsånden sterkt for å få i stand leikeplassen i sitt nabolag. Me trur på den dugnadsånden i alle nabolag.

I Venstres alternative kommunebudsjett for 2018 føreslo me å innføra eit leikeplassfond, der innbyggjarane kunne få midler til å setta i stand og vedlikehalda leikeplassane i dei ulike nabolaga. Me har trua på at eit lite med målretta tiltak er noko mange foreldre og born ville hatt glede av. Dette hadde me tidlegare i kommunen, og var eit populært tiltak.

I ein stram kommuneøkonomi må me prioritera. Det har vore noko snakk om å byggja ein leikeplass i Leirvik. Mellom ulike alternativ trur me foreldre heller vil reila med borna eller sitta med ei korg med boller og ei kanne kaffi med naboen på eit parkbord mens smårollingane grev i sandkassen.

Me vil legga til rette for dei rolige møteplassane i nabolaga til folk, kor ein har tid til å nyta livet.