Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland (Ap) gir seg som ordførar etter åtte år. Foto: Bømlo kommune
- Annonse -

Etter åtte år i ordførarstolen for Arbeidarpartiet har Bømlo-ordførar Odd Harald Hovland bestemt seg for å ikkje ta ein ny periode. 

– Eg har hatt ein ganske klar tanke heile vegen om at to periodar som ordførar var målet mitt. Det tenkjer eg er ein grei lengde for eit sånt verv. Då har ein god nok tid for å gjennomføre ein del ting, samtidig så er det ein grense for kor lenge ein ordførar bør sitje. Difor har eg i samråd med familien bestemt meg for å gi meg, seier Hovland til Stord24.

Dermed vil ordføraren gå tilbake til stillinga som lensmann i Stord lensmannsdistrikt. Han vil frå og med oktober neste år overta jobben etter Roald Raunholm, som har vore lensmann i åra då Hovland har hatt permisjon frå stillinga.

Hovland tek over lensmannsjobben på Stord etter Roald Raunholm. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Mykje å bidra med

Hovland trur åra utanfor politiet har gitt han ein god erfaring som han få god bruk for når han går tilbake til lensmannsstolen, men også mykje nytt å setje seg inn i.

– Det blir heilt sikkert mykje å setje seg inn i. Det har skjedd store endringar i politiet sidan sist eg var lensmann, både når det gjeld strukturendringar og bruken av ny teknologi. Samtidig er politiarbeid stort sett det same, så den grunnleggande delen har nok ikkje forandra seg.

– Samtidig trur eg at det å ha vore ute ein del år gjer at ein har ein del nye ting å bidra med. Eg trur det er bra for politiet at nokre kjem tilbake med eit litt anna perspektiv på ting. Så eg kjem til å lære litt og minst like mykje å bidra med eit anna blikk, seier Hovland.

- Annonse -
- Annonse -

– Kva er du mest stolt over å ha oppnådd som ordførar på Bømlo?

– Det er mange ting. Mellom anna har me jo realisert ny Bremnes ungdomsskule og eit nytt stort svømmeanlegg i tilknyting til skulen. Samtidig har me gjennomført stort vedlikehald for fleire andre skular. I dag har ikkje Bømlo kommune særleg etterslep på kommunale bygg, og alle skulane våre er godkjente etter helseforskrifta.

- Annonse -

– Me er i ein situasjon der me har veldig god orden på ting, og så har me mange prosjekt på trappene. Utover dette er eg veldig nøgd med næringsutviklinga, og at mange bedrifter satsar og etablerer seg på Bømlo.

Positiv utvikling for Bømlo

Det er mykje som går bra på Bømlo. I tillegg til eit sterkt næringsliv er Bømlo for tida kommunen med sterkast folkevekst i Sunnhordland, og kommuneøkonomien er også god. Hovland meiner det dermed er eit godt tidspunkt å gi seg som ordførar.

– Når ting går så bra kjenner eg at eg kan levere ordførarkjedet vidare til andre utan at det blir for vanskeleg for andre å overta. Me får til mykje og økonomien er mykje betre enn då eg overtok. Så då føler eg at det er ei greit tidspunkt for å takke av.

– Gler du deg til å gå tilbake til politiet?

– Eg gler meg først og framst til neste år som ordførar, og er på ingen måte ferdig enno. Men det å gå tilbake til lensmannsjobben er noko som absolutt tiltalar meg.

Det er førebels ikkje klart kven som vil vere Arbeidarpartiet sin nye ordførarkandidat på Bømlo. Men ordførarkandidaten frå Høgre er klar: Det er Ragnfrid Sønstabø, som i dag driv landhandel på Espevær.