Rundt 50 personar hadde møtt opp til Eid-feiring utanfor kulturhuset tysdag. Foto: Malin Langøy Aarbø/Stord24
- Annonse -

Det siste året har Eyad Ibrahem Alawak vore sentral i medieoppslaga om radikalisering i Stord Islamske Kultursenter. Tysdag arrangerte han si eiga muslimske feiring.

Av: Malin Langøy Aarbø og Jonas Sætre

Tysdag var det duka for Eid-feiring for muslimar over heile verda, også for dei fleire hundre muslimane på Stord.

Eid al-adha er rekna som den største høgtida i det islamske året. Feiringa markerer slutten på muslimane si pilegrimsreise, og blir feira til minne om profeten Ibrahim og sonen Ismael.

Dagen før blei Stord24 kontakta av nokon frå det islamske miljøet som inviterte oss til å delta på Eid-feiring utanfor kulturhuset i Leirvik, og me takka ja til å vere med.

I 10-tida på føremiddagen hadde kanskje 50-60 personar møtt opp for sosialt samver, talar og god mat og drikke. Stord24 spør nokre av deltakarane om dei vil fortelje litt om feiringa. Dei ønskjer ikkje å seie noko, og vinkar til Eyad Ibrahem Alawak om han skal kome bort.

- Annonse -
- Annonse -
Tidlegare imam Eyad Ibrahem Alawak tok leiarrolla under arrangementet. Foto: Malin Langøy Aarbø/Stord24

– I dag er det syrisk mat som står på menyen, og me har ulike dessertar å tilby. Muslimar er ganske glad i mat, seier Eyad Ibrahem Alawak og glisar om kapp med augustsola som skin over Stord kulturhus denne dagen.

Kulturutveksling

Han er ein av dei mange som var til stades under Eid-feiringa i kulturhuset i går, og framsto som arrangøren bak arrangementet.

– Eg kjenner ikkje så mange folk her. Derfor tok eg kontakt med alle brørne mine (red.mrk. muslimar), både på Bømlo, Fitjar og Stord. I dag er me samla her, ikkje berre muslimar, men også andre, seier han.

Han forklarar at arrangementet i kulturhuset vart arrangert på bakgrunn av eit ønskje om kulturutveksling mellom muslimar og nordmenn.

– Mange nordmenn veit ingenting om islam og er kanskje redde. Nettopp derfor er det viktig å nå ut til folk på Stord. Folk må få kunnskap til å forstå, slik at me kan bli integrerte i samfunnet. Me skal vere her i lang tid. Då er det ikkje kjekt om barna går rundt og er redde.

Mange koste seg med god mat og drikke under arrangementet. Foto: Malin Langøy Aarbø/Stord24

Kontroversiell figur

Mange hugsar nok Alawak igjen frå ei rekkje medieoppslag i Stord24 og andre aviser det siste året. Alawak var tidlegare imam i Stord Islamske Kultursenter, og var sentral rundt politiet sine bekymringar om radikalisering i miljøet.

Noko av det som uroa folk då, var at Alawak var avbilda med peikefingeren opp i vêret, noko som er ei symbolikk som mange knyttar til IS-propaganda.

SV-politikar Akhtar Chaudhry var ein av dei som då gjekk ut og åtvarte mot haldningane hans.

– Eg har opplevd at han som har fungert som imam over ei tid har vist haldningar som eg følte meg svært ukomfortabel med. Eg har meldt i frå til styret om at dette er haldningar som ikkje høyrer heime i vårt demokrati, sa Chaudhry.

Under gårsdagens feiring spør Stord24 den tidlegare imamen om me kan ta eit nytt bilete av han.

– Ja, det går fint. Men, ein ting, seier Alawak og rettar peikefingeren i vêret, – Viss eg gjer slik, vil det bli eit problem?

– Kva tenkjer du på?

– Eg har fått problem med Stord24, Sunnhordland og NRK før, fordi eg gjer slik som dette. Vil det bli eit problem denne gongen?

– Det veit eg ikkje. Vil du ta bilete slik?

– Dette er min religion og eg er ikkje sjenert.

- Annonse -
– Viss eg gjer slik, vil det bli eit problem? Eyad Ibrahem Alawak gjer det same peikefing-teiknet som skapte mykje uro i fjor. Foto: Malin Langøy Aarbø/Stord24

Var ikkje den einaste feiringa

Seinare på dagen vart Stord24 gjort merksam på at arrangementet i kulturhuset ikkje var den einaste Eid-feiringa i Leirvik på tysdag. Feiringa i kulturhuset hadde nemleg ikkje noko å gjere med organisasjonen Stord Islamske Kultursenter, der Alawak tidlegare fungerte som imam. Denne organisasjonen hadde nemleg si eiga offisielle Eid-feiring som vart arrangert samtidig på Vikahaugane.

Ein ungdom fortel til Stord24 korleis han plutseleg vart merksam på at det var to Eid-feiringar samtidig.

– Eg var først på Vikahaugane, der eg har pleidd å vore dei siste åra. Men me merka det var litt annleis i år, for det var mykje færre folk enn det plar vere. Så kom ein og sa til oss at det var ei anna feiring ved kulturhuset. Då me gjekk ned såg me at det var ganske mykje folk der nede, for det meste syrarar og afghanarar, fortel han.

Det var også Eid-feiring på Vikahaugane, samtidig som arrangemtet i kulturhuset. Foto: privat

Han anslår at det var rundt 70 personar til stades på Vikahaugane.

– Blir sjølvsagt bråk

Pressetalsmann for Stord Islamske Kultursenter, Shabani Maulidi Uwimana, fortel at Alawak er fjerna både som imam og ikkje har noko meir med styret i organisasjonen å gjere etter medieoppslaga rundt han. Dette har skapt ei splitting i organisasjonen, fortel han.

– Me har tidlegare prøvd å prate med han på bakgrunn av uroa som oppsto då han var imam, og ga då uttrykk for at han ikkje lenger kunne vere imam. Dette likte han ikkje. Alawak har folk som støttar han, og då blir det sjølvsagt bråk.

– Kva tenkjer de om at Alawak tek initiativ til sitt eige arrangement, etter at han har blitt kasta ut av styret?

– Det var ikkje før i går at me fekk vite at dei skulle ha si eiga feiring. Om dei ønskjer det er det sjølvsagt heilt greit, men dette er ikkje underlagt Stord Islamske Kultursenter. Mange av medlemma våre skjønte ikkje kva som gjekk føre seg då dei såg dei to ulike annonsene, og visste ikkje kor dei skulle møte opp for Eid-feiring.

Pressetalsmannen fortel at splittinga kan føre til at utbrytarane kanskje kjem til å danne sin heilt eigen islamske organisasjon.

– Me har ikkje vore i kontakt med han i ettertid, og planlegg å ha eit møte med tilhengjarane om det som har skjedd. Det er enno usikkert kva som vil skje framover, om dei vil danne ei ny gruppe uavhengig av Stord Islamske Kultursenter eller ikkje.

Nils Blikra i Stord lensmannskontor. Foto: politiet

– Litt språkproblem blir det alltid

Politikontakt ved Stord lensmannskontor, Nils Blikra, fortel at det var han som gav løyve til arrangementet ved kulturhuset.

– Eg tolka dette initiativet som å vere ein kulturell brubygging. Dei lurte litt på kor dei kunne ha det, og me sendte dei til kulturhuset. Me har hatt ein god dialog med Stord Islamske Kultursenter, og kjem til å ha det med dei i framtida.

– Men blei de kontakta på vegne av organisasjonen eller privatpersonar om dette arrangementet?

– Det er litt vanskeleg å seie. Litt språkproblem blir det alltid når me prøvar å kommunisere utan tolk. Det er mogleg eg misforsto opplegget, men eg tolka det som eit arrangement for å bygge bruer, seier Blikra.

Kjenner ikkje til splittinga

Blikra seier han ikkje kjenner til splittinga i organisasjonen.

– Dei er ikkje splitta på nokon måte slik eg er blitt fortalt. Men me legg oss ikkje inn i det indremedisinske i organisasjonen. Det må bli opp til dei å ta stilling til kven som skal vera deira religiøse leiar.

Sjølv om Alawak var sentral rundt politiet sin uro knytt til radikalisering i miljøet i fjor, seier Blikra at dei ikkje har fått noko indikasjon på radikalisering blant muslimar på Stord etter medieoppslaga.

– Det er ingen bekymring knytt til islamisme og radikalisering etter avisoppslaga. Dersom det er kjelder som meiner noko anna må dei ta kontakt med politiet. Det er interesse for både kommune og politi at me skal ha ein god og fruktbar dialog, seier Blikra i politiet.