Langeland skule. Foto: Stord kommune
- Annonse -

Med 63 nye førsteklassingar vil kapasiteten ved Langeland skule vere sprengt til hausten.

Foreldra til elevane som er innskrivingsklare ved Langeland skule skal i ettermiddag ha eit dialogmøte med mellom anna rektor og kommunalsjefen for oppvekst og utdanning. Bakgrunnen er at skulen er i ein prekær situasjon etter at talet på komande førsteklassingar har auka kraftig dei siste vekene.

– Det som det er snakk om er at det er veldig mange som utifrå gjeldande krinsgrensar har Langeland skule som skule. Såpass mange at me har utfordringar rundt kapasitet, difor har me invitert foreldre til eit møte for å snakke om dette, seier kommunalsjef Mariann Jacobsen Hilt.

Kommunalsjef Mariann Jacobsen Hilt, foto: Jonas Sætre/Stord24

– Kor mange elevar er det snakk om?

– I dag fekk me beskjed om endå ein elev i området, så då er me oppe i 63 elevar som bur i krinsen til Langeland skule.

Tre parallellar

- Annonse -

Hilt fortel at det er enkelte trinn ved skulen som har tre parallellar, men at det er usikkert om det er praktisk mogleg å køyre tre paralellar på endå eit trinn.

– Me har utfordringar med å køyre tre parallellar grunna for få klasserom. Me har i utgangspunktet tenkt at det skal vere ei klassedeling på 28 elevar.

I dag er det ein pedagog per 28 elevar. Dersom elevtalet går over dette understreker Hilt at det vil bli sett inn ekstra pedagogressurs.

Kommunalsjefen seier at det på noverande tidspunkt ikkje vil vere snakk om tvangsflytting til andre skular, som Tjødnalio. Men ho ønskjer frivillig flytting velkomen.

– Så klart vil alle ting folk kan bidra med for å løyse ein slik situasjon vil vere positivt.

Aldri vore så mykje trykk

Rektor ved Langeland skule, Anita Eriksen, stadfestar den prekære situasjonen ved skulen.

– Talet på førsteklassingar har auka noko veldig etter innskrivinga, og det har aldri vore så mykje trykk som no. Me har fått så mykje nye elevar at me rett og slett ikkje har nok klasserom.

– Kva vonar du vil kome ut av møtet i dag?

– Eg har ikkje lyst å seie så mykje, eg synest at foreldra skal få informasjonen først. Men no er det snakk om dialog og det handlar om frivillegheit, seier Eriksen som også understreker at det ikkje vil vere snakk om tvangsflytting.

 

- Annonse -