På Stord er det mange industriarbeidarar som har fått sikra jobbane sine det siste året. Foto: Magne Langåker
- Annonse -

Fylkesdirektøren i NAV Hordaland vonar at dei positive tala vil syne igjen på arbeidsløysa i løpet av året. 

Den årlege bedriftsundersøkinga til NAV syner at det no er venta ei auke i talet på tilsette i samtlege fylke i Norge i løpet av året.

Sjølv om bedriftene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder er fylkene som har dei lågaste forventningane for framtida, så er også desse no positive i undersøkinga etter tre tunge år.

Hovudspørsmålet i undersøkinga er forventningar til talet på tilsette, der bedriftene svarar anten «færre», «like mange» eller «fleire».

I Hordaland er det dobbelt så mange av dei spurte verksemdene som no svarar at dei forventar ei auke i sysselsetjinga, samanlikna med same tid i fjor.

– Det er forsiktig optimisme og positive forventningar. Det er jo gledeleg å sjå at marknaden har snudd. Bedriftene på Vestlandet er litt mindre optimistiske enn resten, men heilskapsinntrykket er at medan forventningane har gått ned i tre år, gjer dei eit solid hopp i 2017. Det er kjempepositivt, seier fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes til NRK Hordaland.

- Annonse -

Ho vonar om at resultata vil syne igjen på arbeidsløysestatistikken i løpet av året.

– Nokon garanti kan eg ikkje gi, men vi håpar jo, for vi har mange ledige innanfor dei kategoriane der bedriftene etterspør arbeidskraft.

For Hordaland sin del så er det meldt ein mangel på arbeidskraft på 3250 personar, langt høgare enn Rogaland der talet er på 850. Det er i hovudsak innnan helse- og omsorgsyrker at mangelen på arbeidskraft er størst.

I Hordaland er det 931 bedriftar som har svart på undersøkinga.

- Annonse -