Jan Richard Dyrseth i Aritech og Jon Kristian Tisthamar i Fronta Ventilasjon seier seg begge nøgd med salet av verksemda. Foto: Fronta
- Annonse -

Stord-selskapet Aritech tek over Fronta sitt ventilasjonsselskap, og blir dermed den leiande leverandøren av ventilasjonssystem i Sunnhordland.

– Aritech har ambisjonar om vidare vekst. Med kjøpet av Fronta Ventilasjon utviklar me oss frå å vere eit reint rådgjevande og prosjekterande miljø for tekniske nlegg, til også å bli ein utførande part. Det blir ein styrke i den vidare satsinga, seier Jan Richard Dyrseth, dagleg leiar i Aritech i ei pressemelding.

Aritech held til i Wärtsilä-bygget på Heiane og har til no bestått av 11 ingeniørar og konsulentar. Samtlege av medarbeidarane i Fronta Ventilasjon får tilbod om å vere med i et nye selskapet.

– Me har samarbeidd godt med Frontagruppen i ei årrekkje, og ser fram til å få all den gode kompetansen frå Fronta Ventilasjon med på laget, seier Dyrseth.

I 2015 kjøpte Aritech også dåverande Fronta Engineering og fekk utvida fagområdet sitt.

Salet av Fronta Ventilasjon kjem kort tid etter at Landmark Maskin på Bømlo tok over Fronta Maskin. Avgjersla om å kvitte seg med desse selskapa er eit resultat av at Frontagruppen har valt å fokusere meir på kjerneoppgåvene som byggentrepenør.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Salet av ventilasjonsverksemda er eit nytt steg i denne reindyrkinga. I Aritech har me funne ein god kjøpar, og me ser fram til å halde fram det gode samarbeidet me har hatt med dei, seier dagleg leiar i Frontagruppen, Kurt Arne Tyse.

Fronta Ventilasjon vil halde på namnet sitt fram til 1. mars. Kva namet blir etter det, er ikkje avgjort. Selskapet blir også verande i dagens lokalar på Vabakkjen inntil vidare.

I følgje pressemeldinga er det for tida full aktivitet for selskapet. Dei leverer blant anna ventilasjonssystem til bustadprosjekta Meierikvarteret og Hamnetind i Leirvik, fleire båtar under bygging av Fitjar Mekaniske Verkstad, Bremnes Fryseri sitt nye slakteri, ein symjehall i Jondal og den nye hallen til Erko Settefisk i Sagvåg.