Berre på eit drøyt år har arbeidsløysa på Stord falle frå 6,1 prosent til 4,3 prosent Foto: illustrasjon
- Annonse -

Ingen kommunar i Hordaland er i nærleiken av det fallet Stord har hatt i arbeidsløyse det siste året.

At arbeidslivet på Stord svingar mykje i høve til konjukturane er svært tydeleg i NAV sine ferske tal over arbeidsløysa i Norge. No er det 170 færre personar Stord som står utan jobb samanlikna med i fjor, som tilsvarar ein nedgang på heile 28 prosent.

No er det 4,3 prosent av arbeidsstyrken på Stord som står utan arbeid. Ein skal ikkje gå lenger tilbake enn til januar 2016, då arbeidsløysa på Stord var på heile 6,1 prosent og blant dei aller høgste i landet. Nedgangen det siste året er på formidable 28 prosent, eller 170 færre personar utan arbeid.

Fitjar og Bømlo hakk i hæl

Likevel er det framleis Stord som har flest ledige i Sunnhordland, men Bømlo og Fitjar ligg no like etter med høvesvis 3,7 og 3,8 prosent ledige. For Fitjar sin del er dette nær ei dobling sidan same tid i fjor, noko som kanskje har samanheng med at Wärtsilä la ned verksemda si på Fitjar i fjor.

I Hordaland er det Sotra-kommunane Austrheim, Fjell og Sund som ligg på topp, med arbeidsløyse opp mot 6 prosent.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Fleire langtidsledige

Tilsvarande nedgang som i Stord finn me i nabobyen vår Haugesund, som kan vise til ei arbeidsløyse på 4,5 prosent, som er ein nedgang i på 22 prosent i frå same tid i fjor. Men verre er det i oljebyane Stavanger og Sandnes, som ikkje har klart å redusere arbeidsløysa. I begge desse byane ligg arbeidsløysa på 5-talet.

Nasjonalt er arbeidsløysa no på 3,1 prosent, ein nedgang frå 3,3 prosent i fjor.

Trass i den positive utviklinga så melder NAV at ein stadig større del av dei ledige er langtidsledige. 23 500 av dei arbeidsledige i februar har vore ledige i over eitt år, noko som er ei auke på 11 prosent. Det er stort sett Vestlandet, og særleg Rogaland som står for denne auken.

- Annonse -