Atle Tranøy (framst) seier det er mange som er skuffa over Ap. Ein av dei er Richard Storevik (t.v.), som har meldt seg ut av partiet. Foto: LO i Sunnhordland
- Annonse -

Atle Tranøy frå Stord meiner landsmøtevedtaket til Ap om å skrote konsekvensutgreiing i Lofoten har «ein sterk symboleffekt».

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy ved Aker Solutions seier til Aftenposten at det er stor irritasjon over Arbeidarpartiet sitt landsmøtevedtak.

– Irritasjonen er veldig sterk. Ikkje fordi vedtaket i seg sjølv vil ha direkte konsekvensar, men det har ein sterk symboleffekt. Spørsmålet no er: Kva er neste steg frå klima- og miljøopposisjonen i Ap?

Han stadfestar at vedtaket kan få konsekvensar for valkampstøtten frå fagrørsla.

– Kva som skjer i tida framover vil ha innflytelse på haldninga til partistøtte. No hevdar jo Ap med styrke at at dei vil hevde seg langt meir i industripolitikken framover. Det står att å sjå kva dei vil bidra med, seier stordabuen til Aftenposten.

- Annonse -

Avisa skriv at Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen, som har 6100 medlemmar, allereie har vedteke å ikkje løyve støtte til Ap. I førre lokalvalkamp gav avdelinga 225.000 kroner i valkampstøtte.

- Annonse -
- Annonse -

Tranøy ser til avisa at  folk «ikkje er spesielt vennlegsinna overfor det landsmøtet i Ap har vedteke.»