Oda Volden de Fine og Ida Marie Sandvik. Foto: Ingrid Hovstad
- Annonse -

Dei er bekymra over rusbruk og psykiske problem, og gler seg til å få politiske representant med på møta. Me har prata med avtroppande og påtroppande leiar i Fitjar ungdomsråd.

Dei to unge jentene kjem springande inn på Kaffistova i Fitjar sentrum, 25 minutt forseinka.

– Sorry, me var å prata med Bente (Bjelland, ungdomsrådkoordinatoren i Fitjar kommune), fortel dei to andpustne jentene.

Ida Marie Sandvik, Oda Volden de Fine og resten av Fitjar ungdomsråd er midt i planlegginga av deira neste hending; LAN i idrettshallen. Men skal me tru dei to jentene er ungdomsrådet på Fitjar opptatt av mykje meir enn berre LAN og 16.mai cupar.

Startar sitt 4. år

Fitjar ungdomsråd har nettopp supplert med nye medlemmar, og er klare for å jobba vidare for ungdomen i Fitjar. Oda Volden de Fine skal til med sitt 4 år i rådet, men 1 år som leiar var nok for Hellandsjenta.

– Det var kjekt, men krevjande å vera leiar. Eg er ikkje den beste til å delegera, so det vart fort til at eg gjorde for mykje sjølv. Det beste med å vera leiar har vore å få til noko. At me har fått gjennomslag i ei sak, eller at hendingane våre har vore populære.

- Annonse -

Ho fortel at Fitjarbuen verkar positive til ungdomsrådet, og hjelper til når det trengs.

– Det har vore enkelt å få tak i nok vakter, og gode sponsorar. Det gjer jobben enklare. Folk er generelt støttande. Sjølv når det kom negative tilbakemeldingar på klimaaksjonen vår tok me oss ikkje nær av det, sidan det kom so utruleg mykje meir støtte frå folk, fortel Volden de Fine.

Fleirtal av jenter

– Det vert rart å skulle gje frå seg leiarvervet. Eg kjem nok til å gløyme meg nokre gongar og ta styringa på møta, spøkjer Volden de Fine, som likevel er tydeleg i talen når ho legg til at ungdomsrådet får ein god leiar i Ida.

Ida Marie Sandvik skal til med sitt tredje år i rådet, og gler seg til det nye ansvaret.

– Det er krevjande å gå i Oda sine fotspor, men eg håpar eg kan vera ein god leiar slik ho har vore. Eg trur det vert kjekt å vera leiar, men eg har allereie fått kjent at det er krevjande, slik som under planlegginga av LAN-, fortel Sandvik.

Ein må nokre år tilbake i tid om ein skal finna ein mannleg leiar i Fitjar ungdomsråd, og gutane har vore i mindretal dei siste åra.

– Er Fitjar ungdomsråd eit jentevelde?

– Med dei nye medlemmane me nettopp fekk inn, er det fleire gutar med no enn nokon sinne tidlegare medan eg har vore i rådet, fortel Volden de Fine.

– Eg trur jentene vert tidlegare samfunnsinteressert enn gutane. Ungdomsskulegutane tykkjer ofte det er teit å vera med i ungdomsrådet, men engasjementet deira kjem no seinare, fortel Sandvik.

Oda Volden de Fine og Ida Marie Sandvik. Foto: Ingrid Hovstad

Lovpålagt med ungdomsråd

Frå i haust er det lovpålagt at norske kommunar skal ha ungdomsråd. Dermed får Fitjar u-råd politisk representant med på møta sine. På Fitjar vert det Geirmund Aga (H), som skal vera med på møta. Jentene trur nok det kjem til å forandra møtestrukturen litt.

– Eg trur nok møta vert meir seriøse, og me kjem nok ikkje til å snakka oss so mykje vekk. Elles er det jo positivt at me får ein som kan hjelpa oss med informasjon og kunnskap når me skal jobba med politiske sakar, fortel jentene.

Jentene gler seg til å jobba vidare med saker dei har jobba med som betre informasjon til unge om helsestasjonen på Fitjar, snøggbåtstopp på Fitjar og betre busstilbod.

Ser aukande rusproblem

Den nye leiaren har rusførebyggjande arbeid som sin kampsak.

– Me ser aukande rusbruk blant unge, og me håpar å få til eit føredrag slik det dei hadde på Stord nyleg. (Folkemøte om rus, der Mona og Arne Bratland fortalde om sonen deira som døde etter ein overdose av MDMA.), fortel Sandvik.

– Foreldre må vera meir obs, og setja meir grenser, fortel Volden de Fine.

Jentene trur at det er ekstra viktig med trygge møteplassar i Fitjar der unge kan møta vaksne dei stolar på.

– Fitjar er ein liten plass, og alle kjenner alle. Ein vaker over kvarandre, og det er nok vanskeleg for unge som driv med rus å stola på vaksne om dei føler seg overvaka. Difor må ein få ut informasjon om kor desse kan møta vaksne, som ikkje nødvendigvis berre kjeftar. Der er sånn som MOT viktig. Dei er flinke til å koma og visa seg på hendingane våre, seier Sandvik.

Psykiske problem

Dei engasjerte jentene har ogso merka seg tala frå ungdataundersøkinga på Rimbareid skule. Undersøkinga synte at 32 prosent av elevane kjente seg plaga av einsemd. Sidan 2015 har talet på elevar som har depressive symptom dobla seg. Dei unge er uroa, har søvnproblem og kjenner seg deprimerte.

– Alle slit med noko, men ingen snakkar om det. Dei som snakkar ut, vert skulda for å gjera det for å få merksemd, fortel Oda Volden de Fine.

– Psykisk helse må snakkast meir om på skulen, og me må jobba enno meir for å få ut informasjon om kor elevane kan søkja hjelp, fortel Ida Marie Sandvik.

Jentene håpar at ungdomsrådet på Fitjar kan gjera ein del av arbeidet for at Fitjar skal bli ein betre stad for unge og vaksne, men er unisone i sin tale:

– Me klarer det ikkje aleine!

- Annonse -