Foto: Helse Fonna
- Annonse -

Trass i årelange protestar gjorde Helse Fonna-styret i dag endeleg vedtak om nedlegging.

Det var under dagens styremøte i Helse Fonna at det vedtaket fall. Det nytta ikkje at styremedlem Liv Kari Eskeland fremja forslag om å utsetje røystinga etter ein grundigare gjennomgang av konsekvensane. Fleirtalet i styret ville nemleg ikkje utsetje saka noko meir.

Odda sjukehus er det nest minste i landet, og det er mellom anna mangel på kirurgar som er årsaka til at direktør Olav Klausen i Helse Fonna har bede styret om å leggje ned avdelinga.

Bakgrunnen for nedlegginga er helseminister Bent Høie (H) sin nye sjukehusplan, der også akuttkirkurgien på Stord var i fare tidlegare i prosessen. Sjukehuset på Stord er no redda.

- Annonse -

Spørsmålet om den akuttavdelinga i Odda skal skal leggjast ned skal også opp i Helse Vest. Etter at Helse Fonna har handsama saka, skal Helse Vest ta stilling til vedtaket. Blir det ståande, har Audun Lysbakken (SV) og Kjersti Toppe (Sp) varsla omkamp på Stortinget, skriv NRK Hordaland.

Innbyggjarane i Odda må køyre drøye to timar til næraste akuttkirurgiske avdeling, som vil vere i Haugesund.

- Annonse -