Politiadvokat Odd Egil Nesse fann liten grunn til å tru på forklaringa til tiltalte. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

SUNNHORDLAND TINGRETT (Stord24): – Det er heilt openbart at ho henta pakken med amfetamin, sa aktor. Forsvararen meiner bevisa ikkje er sterke nok og vil ha full frifinning.

– Eg trudde aldri han skulle gjere dette her. Han er slu og sleip, og han har kappa av fingrane frå folk. Men eg hadde aldri trudd han skulle gjere dette her mot meg, sa kvinna som ein avsluttande kommentar i rettssaka.

Den alvorlege narkotikasaka gjekk tysdag for Sunnhordland tingrett, der ei 23 år gammal kvinne er tiltalt for å ha teke i mot ein pakke med 200 gram amfetamin på postkontoret på Heiane for eitt år sidan.

Bakgrunnen for tiltalen er at mannen som sendte pakken, ein 25 år gammal stordabu som no sit varetektsfengsla, tidlegare har forklart at pakken vart sendt til tiltalte. Politiet har også funne spor på telefonen og bankkontoen til kvinna som støttar opp om at det er ho som henta pakken. Amfetamitet har ikkje politiet fått tak i.

Erkjente ingenting

Kvinna erkjente ingenting av forholdet, og meinte nokon andre må ha henta pakken i hennar namn. Ho har nekta å forklare seg for politiet heilt fram til rettssaka onsdag, noko ho forklarar med frykt for å bli identifisert med narkomiljøet på Stord, som ho tidlegare var ein del av.

- Annonse -
- Annonse -

Nokre av dei sterkaste bevisa til aktor i saka var ein meldingsutveksling mellom tiltalte og 25-åringen. Då pakken kom til postkontoret på Heiane sendte 25-åringen ein melding der det sto «den er framme».

Dagen etter blei det sendt melding frå tiltalte si telefon via ein kryptert meldingsapp, der det sto «er det 50 i alle?», «alle full fart er like?» og «eg må ha dei ute, har ikkje måleting». Aktor meinte at talet 50 betyr at amfetaminet var delt opp i pakkar på 50 gram, og «full fart» er eit kjend omgrep for politiet som betyr amfetamin.

Tredjepart

Eit av dei sentrale spørsmåla i saka er kor vidt det er mogleg at nokre andre enn tiltalte kunne ha tatt i mot og sendt meldingane til 25-åringen. Forsvararen meinte det er mogleg at slike meldingar også kunne bli lesen av ein tredjepart som hadde tilgang til tiltalte sin messenger-konto på ein datamaskin.

Aktor meinte uavhengig av dette at det er meir enn overveiande sannsynleg at det faktisk er tiltalte som har henta pakken, mellom anna basert på at pakken vart henta på Heiane på eit tidspunkt som passa nøyaktig med at tiltalte tok ferja frå Halhjem. Kontoutskrifta viser at ho kjøpte noko på Biltema på Heiane ti minuttar etter at pakken blei henta på Plantasjen.

Forsvarar Erling Kjærmann ville ha full frifinning for kvinna. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Meinte seg misforstått

- Annonse -

25-åringen kom med politieskorte frå Bergen fengsel for å vitne i saka. Han forklarte at amfetaminet vart sendt til tiltalte, men at det var ein tredjeperson som faktisk henta pakken. Han ville ikkje seie kven denne personen var. Då han blei konfrontert med tidlegare avhøyr der han hadde sagt at det var tiltalte som henta pakken, sa han at dette var feil attgjeven av politiet, og oppmoda retten til å høyre på lydopptaket.

– Eg var veldig klar i avhøyra mine at pakken blei sendt i hennar namn. Eg har aldri brukt ord som ho og henne. Eg hadde eit samarbeid med ein kjenning, som har hatt tilgang på telefonen hennar, men som eg vil ikkje nemne namn på. Han er mellomleddet som skulle hente pakken, sa mannen.

Retten tok 25-åringen på alvor, og spurte politiet om å sende over lydopptaka frå avhøyret. Men grunna ein teknisk feil så eksisterte det ingen lydopptak frå dette avhøyret. Retten fekk likevel politimannen som utførte avhøyret til å vitne, og han var ikkje i tvil om kva tiltalte hadde sagt.

– Det var heilt openbart at det var tiltalte han snakka om. Det er veldig tydeleg at han sendte pakken til ho, og at han ringte til ho og fortalde det kom ein pakke og ba ho levere det til ein kamerat. Det var aldri snakk om nokre andre, sa politimannen.

Full frifinning

Forsvararen, Erling Kjærmann, meinte uansett ein ikkje kunne stole på 25-åringen, og viste til at han hadde eigeninteresse av å sverte tiltalte for å sleppe konsekvensane frå å tyste på nokon i narkomiljøet på Stord. Han ville ha full frifinning for kvinna.

– Det er lett å kome til at det er sannsynleg at det var tiltalte som henta pakken, men eg meiner det manglar ein del ting for å seie det bevist, sa forsvararen.

Dersom kvinna skulle bli dømt så meinte forsvararen at samfunnsstraff ville vere ei passande dom.

Aktor la ned påstand om fengselsstraff på eitt år og to månadar, der fem av dei skulle vere på vilkår.

Dommen frå Sunnhordland tingrett vil vere klar neste veke.