- Annonse -

I april vert Aasta Hansteen-plattforma slept frå Digernessundet ved Stord via Langenuen, Korsfjorden og Nordsjøen til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Slepet er planlagt med start 10. til 11. april, men eksakt dato avheng av véret.

Fem slepefartøy skal frakta Aasta Hansteen heim til nord. Hovudslepar er Skandi Vega, dei andre fartøya er Normand Ranger, Siem Opal, Normand Prosper og Skandi Iceman.

Når plattformen kjem til feltet vert den kopla opp til forankringssystema av Skandi Skansen og Olympic Zeus.