Sagvåg barnehage ved Nysæter kyrkje er føreslått lagt ned av rådmannen. Foto: Stord kommune
- Annonse -

DEBATT: Dersom Sagvåg barnehage avd. Nysæter blir lagt ned, vil det bety at noen av barna vil ha gått i tre forskjellige barnehager før de begynner på skolen.

Av: John Bathgate, far og barnehagelærar på Stord

Dette innlegg skriver jeg som SU medlem i Sagvåg bhg avd. Nysæter barnehage. Tre av mine barn har gått i denne barnehagen, og den tredje gutten min har nå sitt siste år der. Selv har jeg jobbet i Nysæter barnehage fra 2009 til sommeren 2019. Nå arbeider jeg i en annen kommunal barnehage som pedagogisk leder.

Da jeg hørte at Nysæter barnehage var foreslått nedlagt i 2020, vakte dette mange følelser i meg. Jeg, personlig, har sterk tilknytning til bygget, personalet og barna. Til tross for dette skal jeg prøve å holde meg saklig og ikke la følelsene styre meg.

Høsten 2018 ble Sagvåg barnehage, avdeling Litlabø nedlagt. De fleste barna fra denne barnehagen fikk plass i Nysæter barnehage. Det var ikke enkelt for barna å bytte barnehage. Barna måtte bli kjent med nytt personale, nye rutiner og et nytt bygg. Barna fra Litlabø ble møtt med noen kjente ansikter på grunn av at noen fra personalgruppen på Litlabø ble plassert på Nysæter.

Tross dette har det tatt tid før barna fra Litlabø barnehage fant seg til rette i Nysæter barnehage, – noen barn raskere enn andre. Men nå må de samme barna som byttet barnehage i 2018, bytte igjen i 2020.

- Annonse -

Det vil si at noen av barna har gått i tre forskjellige barnehager før de begynner på skolen.

Som barnehagelærer, og som foreldre vet jeg at det er svært viktig at barna opplever stabilitet. Barn trenger trygge rammer og forutsigbarhet. Å bytte barnehage for et barn er en psykisk påkjenning. Dette er ikke stabilitet. Som kommunen selv skriver i sin kommunedelplan for barnehager 2015-2025 s. 27: Alle barn har behov for tryggleik. Emosjonell tryggleik er det beste utgangspunktet for barn si utforsking., leik og læring.)

Selv har jeg nettopp byttet jobb, og fikk kjenne på kroppen og psyken hvordan det var å bli kjent med nye mennesker, nytt bygg og nye rutiner. Som voksen har jeg klart å takle dette presset. Jeg er ikke sikker at barna vil klare dette presset like godt som meg, og det blir en ekstra påkjenning for de barna som må bytte for andre gang.

I tillegg er de barna dette gjelder, så store at dette byttet lander på deres siste år i barnehagen. Det vil si at de får ett år i en ny barnehage før de igjen skal over på skolen og igjen må gjennom store omveltninger i deres egen hverdag.

Dette hadde jeg som voksen ikke akseptert hvis det gjaldt min egen arbeidsplass.

Det hadde ikke vært noen god følelse å måtte bytte arbeidsplass for andre gang i løpet av kort tid, og samtidig vite at jeg igjen må bytte et år fram i tid. Dette skal heller ikke være greit for barna våre, som har et betydelig større behov for trygge rammer rundt sin egen hverdag.

Rammeplan for barnehage sier at Barnehagen skal anerkjenne og verne om eigenverdien til barndommen. Å bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom som er prega av trivsel, vennskap og leik.

Selv er jeg Sagvågsbu. Jeg er veldig stolt av å bu i Sagvåg, og for ca. 5 år siden fikk vi i Sagvåg og Litlabø beskjed at det vil komme en ny kommunal barnehage i bydelen vår. Tjødnalio, Nysæter og Litlabø skulle slå seg sammen til et stor barnehage.

Dette har ikke skjedd. Istedenfor har kommunen lagt ned Litlabø barnehage og har foreslått å legge ned avdeling Nysæter i 2020. Det blir færre og færre barnehagetilbud for oss som bur i Sagvåg og Litlabø området. Jeg forstår at kommunen må spare penger og at vi mangler barn for å fylle opp alle barnehageplasser som vi har på Stord. Men vi mangler ikke barn her i bydelen Sagvåg og Litlabø. Det er flere barnehager i Sagvåg som har barn på ventelista si. Som Sagvågsbu forstår jeg ikke hvorfor kommunen skal kutte ned barnehagetilbudet i Sagvågsområdet.

Nedlegging av Sagvåg barnehage avd. Nysæter kommer til å ramma barna. Ikke alle barna kommer til å havne i samme barnehage etter nedlegging av avd. Nysæter. De kommer til å miste vennene sine. Det kommer til å bli en psykisk påkjenning for barna og foreldrene.

Som far og barnehagelærer er det min plikt til å si noe på vegne av barna: «Ikke legg ned Nysæter barnehage! – vi trenger stabilitet og trygge rammer»