Foto: Statsbygg
- Annonse -

Sør-Vest politidistrikt få tildelt flest stillingar av alle politidistrikta i landet.

– Eg er veldig glad for å ha fått ein så fin tildeling i år. Eg meiner at det er ein klok avgjersle frå Politidirektoratet. Me har presentert ein god plan for tildeling av ressursar, og dei har tildelt oss desse midla. Eg tek det som eit teikn på at Politidirektoratet har tru på arbeidet vårt og prioriteringa vår, seier politimeister i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik til Aftenbladet.

Dei nye stillingane kjem allereie til våren, ifølgje politimeisteren. Det er samanslåinga av Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med Rogaland politidistrikt som er bakgrunnen for stillingsauken.

Stord blant vinnarane

Det vart tidlegare i år klart at Stord var ein av vinnarar i utforminga av det nye politidistriktet. Då politimeisteren delte distriktet inn i åtte tenestestadar, var det nemleg bestemt Stord skulle vere ein av desse åtte. Det tyder blant anna at lensmannen kan løyva pengar som han vil.

Verre har det vore for dei i dei sørlege delane av politidistriktet, der motstanden no er stor etter at Eigersund og Dalane-regionen er føreslått lagt inn under Jæren og Bryne.

- Annonse -

136 millionar meir

Sør-Vest politidistrikt får i år tildelt 995 millionar kroner i løyvingar, mot 859 millionar i 2016. Det er ein auke på heile 136 millionar kroner.

- Annonse -
- Annonse -

Nasjonalt så blir det 350 fleire stillingar i politiet, og Politidirektoratet er blant dei som er nødt å kutte.

- Annonse -