- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Det var eit hell at ingen blei drepne i kollisjonen like før jul i fjor. No må den unge føraren i fengsel.

Midt på natta 22. desember i fjor køyrde 20-åringen personbilen lasta med seks passasjerar, seg sjølv inkludert, gjennom Halsnøytunnelen.

Då han kom opp i ein fart på 140 km/t mista han kontroll over bilen i ein kurve, slik at bilen fekk ein skrens i motgåande køyrefelt. Bilen kolliderte så med tunnelveggen med venstre bakpart, og deretter med venstre forpart, før bilen stansa på tvers i høgre køyrefelt.

Fire av passasjerane vekk meir eller mindre alvorlege personskadar. Verst gjekk det ut over den tiltalte sjåføren, som blei påført brot på kraniet, ribbeinsbrot, skulderbrot, brot i øvre delen av ryggen, sprengt trommehinne og blodansamling i hjernen. Han blei varig døv på eine øyret etter ulukka.

Ein av passasjerane fekk også kraniebrot og ribbeinsbrot, samt skader på lunge og milt. Ein annan passasjer fekk begge lungane punktert. Den fjerde passasjeren fekk store skader på hendene, og måtte gjennomgå mange operasjonar etter ulukka.

Men utruleg nok blei ingen av passasjerane påført varige skader.

- Annonse -

Sunnhordland tingrett ser på det som straffskjerpande at tiltalte visste at han køyrde alt for fort, og at han undervegs reflekterte over at villmannskøyringa utgjorde ei fare for skade.

Vidare meiner retten køyringa er ekstra graverande sidan det var seks personar i bilen. I følgje Statens Vegvesen var dette ein direkte medverkande årsak til ulukka, då bilen var meir lasta enn kva den var bygd for, og dermed var overstyrt då bilen svinga til høgre.

Samtidig før 20-åringen noko straffrabatt fordi han har tilstått handlingane.

Han blir dermed dømt til 26 dagars fengsel, mot aktors påstand på 30 dagar.

Vidare mister han retten til å føre motorvogn i 20 månader.

- Annonse -