“LISE” er ein gatekunstnar frå Bergen som Günther har teke inn i galleriet. Måndag kom “LISE” over til Stord for å levere kunsttrykk til utstillinga. Men "LISE" hadde også eit par overraskingar på lur. Tysdag morgon var det kome eit nytt gatekunstverk på Leirvik. Foto: Kari Mendelejev Svanberg / Vindblikk
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Og det er ingen tvil om at Aleksander Günther har forventningane klare til opningsdagen.

– Det virkar som om folk er gira på det. Me har jo ikkje hatt gatekunstutstilling på Stord før, så eg har tru på at det kan bli litt liv. Målet er å få opp interessa for det og forhåpentligvis få til meir gatekunst i gatene her, seier Aleksander Isdal Günther til Stord24.

På laurdag tek han med seg over tretti gatekunstnarar til offisiell opning av utstillinga i kulturhuset. Fleire av disse er anerkjente gatekunstnarar frå Noreg, Tyskland og England, medan somme også er lokale nykommarar frå Stord.

Frå utandørs til innandørs

Gatekunst er ofte ei anonym form for kunst som vert oppført i husfasader, ofte ubestilt og gjerne ulovleg. Kunstnarane opererer ofte med pseudonym for å unngå problem med politiet.

– Det meste av gatekunst er ulovleg, men kan likevel vere fin kunst. Utstillinga tek sikte på å vise korleis gatekunstnarar evnar å få kunsten sin frå gata, og inn i galleriet. Me viser kunst laga med ulike metodar, som til dømes frihandsgraffiti, tusj, sjablongar og silketrykk.

Blant andre lokale bidragsytarar er Magdalena From Delis og Bitta Bøthun Bjørnsdotter, i tillegg til rammemakar Roald Sundal som held til i same bygg som Galleri Günther.

Aleksander Isdal Günther tek med seg over tretti gatekunstnarar til offisiell opning av utstillinga laurdag 1.desember. Foto: Kari Mendelejev Svanberg / Vindblikk.

Gatekunst i toppklasse

- Annonse -

Aleksander Günther har lenge hatt eit auge for gatekunst, og kunne tidlegare i år skryte på seg å ha fått inn gatekunst frå kjende kunstnarar som Dolk og “AFK» (Away From Keyboard) i galleriet.

Han fortel at han har hatt kontakt med fleire gatekunstnarar i etterkant av dette, og at han no ønsker å samle alle bileta på éin stad.

Men det er ikkje alltid like enkelt å skulle sette saman ei stor utstilling.

Treng husveggar til låns

– Det har vore mykje førebuingar dei siste fire månadane. Mykje handlar om å tilpasse lokale og få det til å sjå bra ut. Men også det å skulle ta i mot bilete av kunstnarane kan vere ei utfordring, dersom det er snakk om store bilete som må fraktast, seier han.

Günther håpar likevel å få til enno ei gatekunstutstilling til sommaren, og har ei soleklår oppfordring til bedrifter som ønsker å støtte opp om kunsten:

– Det hadde vore kult om fleire private folk og bedrifter i sentrum kunne stilt husveggen sin til disposisjon for kunstnarane. Viss nokon er interessert i å få husveggen sin dekorert, må dei berre ta kontakt.

Tjueåringen starta Galleri Günther for eitt år sidan, og er den yngste galleristen på Stord. Foto: Kari Mendelejev Svanberg / Vindblikk.

Kunstspekka helg

Den offisielle opningsdagen for gatekunstutstillinga er laurdag 1.desember kl. 11.00, med tale av ordførar Gaute Straume Epland. Utstillinga vil også vere open fredag til søndag.

Stord kulturhus kan dessutan by på fleire utstillingar den komande helga. Fredag 30. november kl. 18.00 inviterer Stord Fotoklubb til fotoutstilling i vestibylen.

Følgjande fotografar skal då stille ut verka sine: Frank Biringer, Lelutin Desbois, Terese Fadnes, Lars Fylkesnes, Inge Martin Føyen, Svein Olav B. Langåker, Kristian Nicholls, Tina Steinsland, Roald Sundal og Terje Aase.

- Annonse -