Fartein Valen-statuen vart øydelagt i mai i år. Foto: Daniel DeNiazi/Sveiobladet
- Annonse -

Retten meiner mannen ikkje burde klandrast for å ha skjønt at hovudet ville falle av som følgje av steinkastet.

Det var i midten av mai i år at Fartein Valen-statuen i Sveio blei så ramponert at det ikkje ville vere mogleg å reparere den. Statuen som kosta 1,5 millionar kroner stod ferdig for berre halvtanna år sidan.

Etter grundig etterforsking av politiet blei til slutt ein 19 år gammal mann frå Sveio teken for hærverket. No har saka gått for Sunnhordland tingrett, kor mannen erkjente å ha kasta stein på hovudet på statuen slik at det falt av.

– Han har forklart at han var rusa på gjerningsaugneblinken, og at han stod saman med eit par kameratar. Kameratane «småherja» og tiltalte plukka opp ein stein på størrelse med ein handball og kasta den mot statuen.

Fekk panikk

Slik politiet tidlegare har forklart var det tydeleg at 19-åringen vart sjokka når han skjønte kva steinkastet hadde ført til.

- Annonse -
- Annonse -

– Tiltalte erkjenner at han bevisst kasta steinen mot statuen, men fekk panikk då han såg at hovudet falt av som følgje av slaget frå steinen. Ifølgje tiltalte ville han aldri gjort noko slikt i edru tilstand, og han angra momentant på det han hadde gjort.

- Annonse -

Spørsmålet retten då har teke stilling til er om mannen burde skjønt at det var sannsynleg at hovudet ville falle av statuen som følgje av steinkastet. Retten kom fram til at det ikkje var sannsynleg nok, slik at mannen slepp under den mest alvorlege paragrafen i straffelova, kulturminnekriminalitetslova: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt volder betydelig skade på kulturminner eller kulturmiljøer av særlig nasjonal eller internasjonal betydning.»

Samfunnsstraff

Retten kom fram til at mannen heller skal dømmast for grovt skadeverk. Også denne paragrafen kan gi fengselsstraff opp til seks år, men retten kom fram til at ein passande straff for 19-åringen er 58 timars samfunnsstraff, og ein bot på 50.000 kroner samt 10.000 kroner i skadeerstatning til Sveio kommune.

19-åringen vart også dømt for å ha køyrt med ein promille på 1,19 nokre veker tidlegare. For fyllekøyringa vert han idømt to års tap av førarkort.

– Tiltalte er ein tidlegare ustraffa mann på 19 år. Han har opplyst at han angrar på det han har gjort, og tilstod etter kvart kva som var skjedd til politiet. Han er også førebudd på å dekkje erstatningskostnadane som har oppstått som følgje av dei straffbare handlingane.