- Annonse -

Skeptisk til Hordfast-bompengar på ferjene

Øyvind Halleraker sitt innspel om å krevje inn bompenger for å finansiere planlegginga av Hordfast får lite støtte i fylket. For to veker sidan gjekk Øyvind Halleraker, som...

Vonar planlegginga av Huglosambandet kan starte i år

Hordaland fylkeskommune tek på seg ansvaret med å skaffe pengane som skal finansiere brusambandet mellom Huglo og Tysnes. Ordføraren på Tysnes og rådmenna i Tysnes og Stord, hadde nyleg eit...

Halleraker vil ha E39-bompenger på ferjene

Den daglege leiaren i lobbyselskapet Hordfast AS arbeidar no for å utforme ein bompengesøknad for å sikre midlar til planlegginga av Hordfast. Halleraker seier til BA i dag at...

Kvar vil du at ferga skal gå? No kan du seie di meining

Hordaland fylkeskommune har laga ei nettside der alle kan merka av på kartet kvar ferja mellom Stord og Kvinnherad skal gå i framtida.  Førre veke var første møte i...

Framleis god passasjervekst ved Stord lufthamn

Stadig fleire vel å nytta seg av Stord lufthamn når dei skal reisa til Oslo. Per oktober i år har 23.446 nytta seg av flytilbodet til Stordflyet frå...

Ferjesatsinga i Hordaland kostar svimlande 600 millionar kroner årleg

Satsinga på elektriske ferjer blir ein svært kostbar affære for Hordaland fylkeskommune. Alle dei 17 ferjene i Hordaland skal drivast elektrisk innan 2020, har fylkespolitikarane i Hordaland bestemt. Men...

No blir Litlabø-krysset endeleg utbetra

Hønefoss-firmaet Contexo leverte det lågaste anbodet på utbetringa av det trafikkfarlege Litlabø-krysset, og vil starte arbeidet rundt nyttår. Contexo leverte eit anbod på 11,8 millionar kroner. Det var lågare...

No kan det bli slutt på gratisturar til Bømlo for elbilistar

Formannskapet i Bømlo går inn for at elbilistar skal betale bompengar i Bømlo-pakken på lik line med alle andre. Bakgrunnen er at talet på elbilar som passerer over...

Løyver pengar til planlegging av E39 – men ikkje over Stord

Regjeringa løyver midlar til vidare planlegging av E39 frå Stord til Os og frå Stord til Bokn, men vegen over Stord er ikkje nemnd med eit ord. Slik...

Stillstand i planarbeidet for ny E39 over Stord: – Dette er veldig utfordrande for...

Sjølv om vedtak om trasé er gjort, vil ikkje Statens Vegvesen gjere noko med planane dei neste åra. I sommar fatta kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjerd om traséval for...

Vil ha hastevedtak om nytt ferjesamband frå Sunde

Ap-politikaren Gretha Rød er uroa over planane om bygging av ladestasjon på Ranavik, og vil difor at Kvinnherad kommune umiddelbart skal vedta Sunde som nytt ferjeleie for...

Skyss avviser større ruteendringar på Stord trass i sterke protestar

Innbyggjarane på Stord blir ikkje høyrt, og må leve med dei nye bussrutene i minst eitt år tid.  Stord kommune fekk over 30 svar frå innbyggjarane etter at...

Aukar helgefrekvensen frå Stord lufthamn

Frå og med oktober kan du fly ein ekstra rotasjon på fredagar og søndagar frå og til Stord lufthamn. Passasjerveksten held fram på Stord lufthamn, og lufthamnsjef kan...

Får rådmannen det som han vil, må du snart betale 300 kroner for å...

Stikk i strid med ønskjene til ordførarane i Stord og Kvinnherad, går rådmannen i Kvinnherad inn for ei kraftig fordyring av Halsnøysambandet Kommunestyret i Kvinnherad skal torsdag ta...

– Eg vart skremt av brevet frå Statens Vegvesen

Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga. I dag tok den lange debatten om...

Stor frustrasjon over Skyss sine endringar: – Dette er ikkje greitt

Rådmann Magnus Mjør uttrykte kraftig frustrasjon over Skyss sin manglande involvering med kommunen før dei bussrutene vart innført. Både rådmannen og politikarane i formannskapet var kraftig oppgitt over...

– Magne Rommetveit sår tvil om Hordfast-prosjektet

Leiaren i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), meiner Hordfast heng i ein tynn tråd dersom det blir raudgrønt fleirtal etter valet. Køyrande rundt i ein Tesla vert...

Trafikkvekst på Sørstokken: No blir det fleire flyavgangar til Oslo

Etter fleire år med tøffe tider for industrien på Stord, er det no gledeleg å kunna registrera at stadig fleire vel å nytta Stordflyet og den lokale...

– Skyss sine rutekutt skapar store utfordringar for ungdommane på mottaket

Nedbygginga av rutetilbodet på Litlabø får store konsekvensar for ungdommane ved Litlabø mottak. No krevjar mottaksleiar Håkon Frode Særsten av kommunen kjem på banen. Stord24 har tidlegare skrive...

– Stor, dagleg frustrasjon over for dårleg ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad

Bedriftane på Stord er tydelege på at det dårlege ferjesambandet mellom Stord og Kvinnherad er eit stor hinder i å skape ein felles bu- og arbeidsmarknad i...
- Annonse -

Følg oss

4,354TilhengjarLik
448FølgararFølg
140FølgararFølg