- Annonse -

No er det avklart: Det blir ingen Stordpakke i denne omgang

Eit fleirtal i kommunestyret røysta for Arbeiderpartiet sitt framlegg om å avvente å søkje om bompengefinansiering til Stordpakken. Forslaget om å utsetje Stordpakken blei vedteke av eit stort fleirtal av kommunestyret...

Frp vil ha lovlegkontroll av biogass-avtala

Vil at fylkesmannen skal vurdere om kommunen har høve til lånefinansiere aksjekjøp. Den mykje omtala avtala mellom Stord kommune og Sunnhordland Naturgass AS, som politikarane vedtok i mai,...

Redusert rammetilskot og låge skatteinntekter: Difor er det krise i Fitjar-økonomien

Revidert budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 er ikkje triveleg lesing for politikarane. Formannskapet hadde saka i går. Av: Harald Johan Sandvik Kommunal økonomi i Fitjar er sterkt pressa...

Fitjar-skulane hadde vore redda dersom det hadde vore éin kommune på øya. Dette seier...

I intensjonsavtala om samanslåing mellom Stord og Fitjar var det ein føresetnad at Selevik og Øvrebygda skule skulle bestå. - Dette burde ikkje kome som ei overrasking...

Tommelen ned for Stordpakken, men Ap fekk skarp kritikk for snuoperasjonen

- Det er rimeleg sjokkerande at Arbeiderpartiet seier at alle vegprosjekta er positive når dei samtidig avviser finansieringa. - Amen, sa Torbjørn Brosvik (KrF). Sjølv om det var...

Arbeidarparitet snur, går i mot bompengeinnkrevjing på Stord

Stordpakken og Miljøgata gjennom Leirvik sentrum er i fare for å ikkje bli realisert som følgje av det nye vedtaket i Stord Ap. - Me kan ikkje gå...

Seier nei til veteranbåt-fritak i Leirvik hamn

Eit fritak for hamneavgifta for veteranbåtar kunne spart MS Sunnhordland for 236.000 kroner i årlege avgifter. Det sa politikarane nei til. I hamnestyret i Bergen vart det for nokre...

Her leverer aksjonsgruppa nesten 2000 underskrifter til ordføraren

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. - Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne...

Vil gå i mot Stordpakken: – Urettferdig for dei som bur landleg på Stord

Varaordførar Jakbo Bjelland (Sp) meiner måten Stordpakken er lagt opp med soneinndelingar vil vere svært uheldig for dei som bur i grisgrendte strok som Grov og Fjellgardane. Forslaget til den...

Provosert over at partifellene i Stordlisto røysta for biogassavtala

At to av representantane frå Stordlisto røysta ja til biogassavtala i går fell ikkje i god jord hos gruppeleiar Margareth Ottesen Mjønes. På ein Facebook-tråd starta av Sigbjørn...

SISTE: Ja til biogass-avtale i Grunnavågen

Eit fleirtal i kommunestyret røysta for avtaleverket som skal ligge til grunn for eit mogleg biogassanlegg i Grunnavågen. Framstegspartiet la fram eit forslag om å trekkje heile avtalen som...

I dag driv ho landhandel på Espevær – no vil ho bli ny Bømlo-ordførar

Nominasjonskomiteen i Bømlo Høgre har innstilt Ragnfrid Sønstabø som partiet sin ordførarkandidat til kommunevalet 2019. Sønstabø er 50 år gammal og driv i dag handelsverksemd på Espevær, pluss at...

Rådmannen i Kvinnherad seier opp stillinga si

Etter at det var oppretta personalsak mot rådmann Odd Ivar Øvregård på bakgrunn av ein låneavtale med Folgefonn-senteret, har han no valt å seie opp stillinga si. -...

Må kanskje vente på Biltema-avklaring til etter sommaren

"Åpner juni 2018", står det på ein stor banner som er hengt opp på det planlagde Biltema-varehuset som har reist seg på Heiane Vest. Det er lite truleg. I...

Strid internt i Høgre og Frp om etablering av biogassanlegg i Grunnavågen

Formannskapet vedtok i dag avtaleverket som skal legge til rette for biogassanlegg i Grunnavågen. Førre veke kom Stord kommune fram til ein avtale med Sunnhordland Naturgass (SNG), der Stord...

Bergen kommune seier nei til eigarskap i Hordfast AS

Stord, Fitjar, Tysnes og Os kommunar har sagt ja til å bli aksjeeigar i lobbyselskapet til Øyvind Halleraker, men bergensarane seier nei. Halleraker ønskjer å sikre ein større...

Avsluttar barnevernsamarbeid med Bømlo: – Dette var ikkje eit ønska utfall

Bømlo kommune aksepterer framleis ikkje pålegg i administrasjonskostnadane for barnevernet for 2018. Stord kommune har no svart med å seie opp barnevernsamarbeidet. Etter mykje att og fram såg det i vinter...

Stord Ap snur, vil likevel gi full pott til Stord Maritime Museum

Stord Maritime Museum får likevel full uttelling for søknaden om 240.000 kroner i driftsstøtte. Etter forslag frå Arbeidarpartiet vedtok NMK-komiteen i starten av april å berre løyve 100.000...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen. Av: Harald Johan Sandvik, Fitjarposten Ved innleiinga av kommunestyremøtet i dag, markerte ordførar Wenche Tislevoll at dette er det siste...

Vedtaka om endring av krinsgrensene er oppheva for alle seksåringane i Horneland-området

Nye vedtak frå fylkesmannen har gjort at skulekrins-saka er gått frå vondt til verre for administrasjonen i Stord kommune. Førre veke vart det kjend at fylkesmannen i Hordaland...
- Annonse -

Følg oss

4,961TilhengjarLik
459FølgararFølg
167FølgararFølg