mandag, 20. august 2018
- Annonse -

SISTE: Gaute Epland stiller til attval som ordførar

Ordføraren har bestemt seg for å stille på nytt som Stord Ap sin ordførarkandidatved neste kommunestyreval. - Me er veldig glade for at Gaute Straume Epland har sagt...

Pilskog gir seg i Stord-politikken

Lene Pilskog (Ap) var nær ved å kapre ordførarvervet i fjor. No har ho bestemt seg for ikkje å ta attval for Arbeidarpartiet, skriv Sunnhordland. Det er berre...

Solvik-Olsen avviser pilotprosjekt for vegprising på Stord

- Me må ha is i magen, sa Arbeidarpartiet som ville vente på vegprising for å finansiere Stordpakken. No seier samferdselsministeren at ei slik finansiering ligg langt fram i...

«Den økonomiske stoda for Stord Maritime Museum er lite tilfredsstillande, om ikkje alvorleg»

Leiinga i Stord Maritime Museum må på ny gå til politikarane medlua i handa. I eit brev til Stord kommune gir styreleiar i Stiftinga Stord Maritime Museum, Ole...

Fylkesvaraordførar Pål Kårbø melder seg ut av KrF

Kårbø, som provovoserte alle Sunnhordlandspolitikarane med utspelet sitt om å nedprioritere ny E39, har fått nok av KrF og melder seg inn i Høgre. Han har lenge vore KrF...

Ketil Solvik Olsen vil ikkje betale for innkorting av ferjesambandet til Kvinnherad

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen meiner fylkesordføraren i Hordaland må slutte å "sutre på staten" om pengar til nytt ferjesamband mellom Stord og Kvinnherad. Nesten heilt ut av det blå...

Høgre-representantar: Kommunane i Sunnhordland bør gå tilbake til forhandlingsbordet

Stortingspolitikarane Liv Kari Eskeland og Ove Trellevik oppmodar Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes om å gjenoppta samtalane om kommunesamanslåing. I dagens Bergens Tidende, presenterer Ove Trellevik, , som er...

No er det avklart: Det blir ingen Stordpakke i denne omgang

Eit fleirtal i kommunestyret røysta for Arbeiderpartiet sitt framlegg om å avvente å søkje om bompengefinansiering til Stordpakken. Forslaget om å utsetje Stordpakken blei vedteke av eit stort fleirtal av kommunestyret...

Frp vil ha lovlegkontroll av biogass-avtala

Vil at fylkesmannen skal vurdere om kommunen har høve til lånefinansiere aksjekjøp. Den mykje omtala avtala mellom Stord kommune og Sunnhordland Naturgass AS, som politikarane vedtok i mai,...

Redusert rammetilskot og låge skatteinntekter: Difor er det krise i Fitjar-økonomien

Revidert budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 er ikkje triveleg lesing for politikarane. Formannskapet hadde saka i går. Av: Harald Johan Sandvik Kommunal økonomi i Fitjar er sterkt pressa...

Fitjar-skulane hadde vore redda dersom det hadde vore éin kommune på øya. Dette seier...

I intensjonsavtala om samanslåing mellom Stord og Fitjar var det ein føresetnad at Selevik og Øvrebygda skule skulle bestå. - Dette burde ikkje kome som ei overrasking...

Tommelen ned for Stordpakken, men Ap fekk skarp kritikk for snuoperasjonen

- Det er rimeleg sjokkerande at Arbeiderpartiet seier at alle vegprosjekta er positive når dei samtidig avviser finansieringa. - Amen, sa Torbjørn Brosvik (KrF). Sjølv om det var...

Arbeidarparitet snur, går i mot bompengeinnkrevjing på Stord

Stordpakken og Miljøgata gjennom Leirvik sentrum er i fare for å ikkje bli realisert som følgje av det nye vedtaket i Stord Ap. - Me kan ikkje gå...

Seier nei til veteranbåt-fritak i Leirvik hamn

Eit fritak for hamneavgifta for veteranbåtar kunne spart MS Sunnhordland for 236.000 kroner i årlege avgifter. Det sa politikarane nei til. I hamnestyret i Bergen vart det for nokre...

Her leverer aksjonsgruppa nesten 2000 underskrifter til ordføraren

Vil stanse utbygging av nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo. - Folk har gitt uttrykk for stor frustrasjon over at dette blir teke opp att som alternativ. Me må verne...

Vil gå i mot Stordpakken: – Urettferdig for dei som bur landleg på Stord

Varaordførar Jakbo Bjelland (Sp) meiner måten Stordpakken er lagt opp med soneinndelingar vil vere svært uheldig for dei som bur i grisgrendte strok som Grov og Fjellgardane. Forslaget til den...

Provosert over at partifellene i Stordlisto røysta for biogassavtala

At to av representantane frå Stordlisto røysta ja til biogassavtala i går fell ikkje i god jord hos gruppeleiar Margareth Ottesen Mjønes. På ein Facebook-tråd starta av Sigbjørn...

SISTE: Ja til biogass-avtale i Grunnavågen

Eit fleirtal i kommunestyret røysta for avtaleverket som skal ligge til grunn for eit mogleg biogassanlegg i Grunnavågen. Framstegspartiet la fram eit forslag om å trekkje heile avtalen som...

I dag driv ho landhandel på Espevær – no vil ho bli ny Bømlo-ordførar

Nominasjonskomiteen i Bømlo Høgre har innstilt Ragnfrid Sønstabø som partiet sin ordførarkandidat til kommunevalet 2019. Sønstabø er 50 år gammal og driv i dag handelsverksemd på Espevær, pluss at...

Rådmannen i Kvinnherad seier opp stillinga si

Etter at det var oppretta personalsak mot rådmann Odd Ivar Øvregård på bakgrunn av ein låneavtale med Folgefonn-senteret, har han no valt å seie opp stillinga si. -...
- Annonse -

Følg oss

5,086TilhengjararLik
459FølgararFølg
169FølgararFølg